Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Hvad indebærer et sidefag i Dansk?

Studiet omfatter både forskellige typer af moderne og ældre skønlitteratur og andre tekstlige udtryksformer hentet fra vores hverdag, lige fra det talte sprog til de trykte og elektroniske masse- og multimedier. Dette vil du studere i relation til det danske sprog, dets historie og kultur, hvor du bl.a. vil arbejde med bevidsthedsdannelse og kulturhistorie i nutiden og deres forudsætninger i fortiden.

Du vil som sidefagsstuderende blive en del af et tæt undervisningsmiljø, al undervisning foregår på hold, hvor der er mulighed for aktiv deltagelse gennem oplæg, diskussioner og skriveøvelser.

Danskstudiet er bredt og giver mange traditionelle og utraditionelle jobmuligheder

Med sidefag i Dansk kan du læse videre og enten tage en kandidatuddannelse i Engelsk, Filosofi, Samfundsfag, Oldtidskundskab, Tysk, Spansk, Medievidenskab, Kultur og Formidling og meget mere. Derudover kan du efter endt uddannelse arbejde med diverse kommunikations- og formidlingsopgaver inden for både den offentlige og private sektor. Du vil også kunne arbejde med formidlings- og undervisningsrelaterede arbejdsopgaver inden for medier, forlag, reklamebrancher og undervisningssektoren.


Derfor skal du læse...

  • Du vil blive undervist i uddannelsens kernefag og bliver derfor godt rustet i danskstudiets færdigheder.  
  • Med sidefag i dansk har du mulighed for at præge din bacheloruddannelse med et fag, der omfavner alt fra talte til trykte og elektroniske masse- og multimedier.
  • Du får en bred fagprofil, hvormed du selv kan bestemme, hvilken branche du ønsker at arbejde inden for.  

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram