Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Klassiske studier udbyder følgende kandidatuddannelser:

  • 2-årig kandidatuddannelse med centralt fag i Oldtidskundskab og sidefag i et andet fag
  • Kandidatdelen af sidefag i Oldtidskundskab, Græsk og Latin

Herefter er du candidatus/candidata magisterii, cand.mag. i ... med efterfølgende angivelse af centralfaget og tilvalget, og du har faglig kompetence til undervisning i gymnasiet.

Kombinationsmuligheder
Et centralt fag i oldtidskundskab kan kombineres med et af mange tilvalg afhængig af din interesse - for eksempel med religionsstudier, filosofi, historie, medievidenskab eller et ikke-humanistisk fag som matematik. Dit valg af kombination kan åbne op for helt nye jobmuligheder. 

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab udvides  sidefaget i Oldtidskundskab med disciplinerne Gymnasiepraktik  samt Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling, hvorved kandidatuddannelsen forlænges med et semester.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Oldtidskundskab

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 25.10.2018