Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab. 

 

To kandidater fra Oldtidskundskab går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i oldtidskundskab er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • analysere et bredt felt inden for den antikke verdens litterære og kulturelle værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres betydning for den europæiske kultur og den moderne verden.
 • anvende en tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at analysere litterære og materielle kilder.
 • formidle viden om den klassiske kultur samt anskueliggøre fagets teorier og metoder for fagfæller, kandidater fra andre fag samt den almene offentlighed.
 • skrive, tolke og vurdere tekster på højt niveau.
 • benytte arkæologiens analytiske metoder med henblik på at fortolke og løse komplekse materielle problemstillinger.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller.
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • selvstændigt tage ansvar for egen fagligudvikling og specialisering.
 • forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog.
 • formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

 

 

 

 

Hvorfor bruge 2 år på en kandidatuddannelse

Mød Mikkel som arbejder ved Cabinplant