Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen.

Første og andet semester

På kandidatuddannelsens første år, arbejder du eksperimentelt og teoretisk med videregående naturstofkemi, teknisk-økonomisk vurdering af procesteknologier, bæredygtig ingeniørarbejde, risikovurdering, separationsteknik og renseteknikker, avanceret eksperimentel design- og dataanalyse, industriel fermentering og modellering af bioprocesser og 10 ECTS valgfag. Dette vil give dig et bredt grundlag som vil kvalificere dig til mange forskellige job.

Tredje semester

Efterfølgende vil du have atmosfærisk kemi og klimaforandringer og videnskabelige metoder samt valgfag. Det er også muligt at lave et In-company project. Du har også mulighed for at begynde på specialet på tredje semester med 10 ECTS og bygge videre på dette med yderligere 30 ECTS på fjerde semester.

Fjerde semester

Det sidste semester er dedikeret til kandidatspecialet. Du vælger selv dit emne. Specialet vil typisk blive lavet I en forskningsgruppe eller i samarbejde med en erhvervsvirksomhed.