Skip to main content
DA / EN

Hvad fører uddannelsen til?

Som civilingeniør i kemi- og bioteknologi vil du typisk få job i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier. Her kan du stå for forskning, udvikling, produktion, analyser, miljø- og kvalitetssikring.

Som civilingeniør i kemi- og bioteknologi kan du få job som:

 • projektleder
 • udviklingsingeniør
 • leder for udviklingsafdeling
 • forsker
 • analytiker
 • laboratorieleder
 • underviser
 • konsulent
 • kvalitetschef

Du kan fx arbejde ved

 • den kemiske industri
 • levnedsmiddel- og medicinalindustrien
 • miljøforvaltninger
 • kraftværker
 • laboratorier.

Dine arbejdsopgaver kan fx være at:

 • designe og idriftsætte nye procestekniske anlæg fx til biokemisk- eller fødevareproduktion
 • udvikle og optimere igangværende anlæg fx til medicinalproduktion
 • udvikle og optimere analysemetoder og biologiske teknikker
 • rådgive og yde konsulentbistand til private og offentlige virksomheder vedr. kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • udvikle produkter og processer, hvor kemiske forhold har væsentlig betydning
 • opbygge og styre reaktorer
 • designe industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer eller biobrændsler.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en uddannelse i kemi- og bioteknologi? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for kemi- og bioteknologi.

Mød Maria, som arbejder i virksomheden Carlsberg

På kemi- og bioteknologi bliver der forsket i, hvordan bl.a. vandmænd kan blive delikate at spise.

Mød Morten, der arbejder ved Novozymes

Forskere og studerende på kemi- og bioteknologi arbejder på at behandle de syge celler i sygdommen Progeria.

Mød Kit

Kit Kellebjerg Mogensen, 26 år, arbejder med udvikling og forskning i 2. generations bioethanol, der er et miljøvenligt brændstof.