Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som ingeniør i Kemi- og bioteknologi vil du typisk få job i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier. Her kan du stå for forskning, udvikling, produktion, analyser, miljø- og kvalitetssikring.

Som civilingeniør i Kemi- og bioteknologi kan du få job som:

 • projektleder
 • udviklingsingeniør
 • leder for udviklingsafdeling
 • forsker
 • analytiker
 • laboratorieleder
 • underviser
 • konsulent
 • kvalitetschef

Du kan fx arbejde ved

 • den kemiske industri
 • levnedsmiddel- og medicinalindustrien
 • miljøforvaltninger
 • kraftværker
 • laboratorier.

Dine arbejdsopgaver kan fx være at:

 • designe og idriftsætte nye procestekniske anlæg fx til biokemisk- eller fødevareproduktion
 • udvikle og optimere igangværende anlæg fx til medicinalproduktion
 • udvikle og optimere analysemetoder og biologiske teknikker
 • rådgive og yde konsulentbistand til private og offentlige virksomheder vedr. kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • udvikle produkter og processer, hvor kemiske forhold har væsentlig betydning
 • opbygge og styre reaktorer
 • designe industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer eller biobrændsler.

Se eksempel på karriere

Læs, hvad færdiguddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi selv fortæller 
Mød Kit, der er med til at fremstille miljøvenligt brændstof

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en uddannelse i Kemi- og bioteknologi? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for Kemi- og bioteknologi.

Mød Maria som arbejder i virksomheden Carlsberg

På Kemi- og Bioteknologi bliver der forsket i, hvordan bl.a. vandmænd kan blive delikate at spise.

Mød Morten der arbejder ved Novozymes

Forskere og studerende på Kemi- og Bioteknologi arbejder på at behandle de syge celler i sygdommen Progeria.

Mød Kit

Kit Kellebjerg Mogensen, 26 år, arbejder med udvikling og forskning i 2. generations bioethanol, der er et miljøvenligt brændstof.