Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Ingen ansøgere har retskrav til cand.merc.aud.-uddannelsen. 
Du kan søge ind, hvis du har følgende bacheloruddannelser: 

 • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi ved SDU
 • Bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) ved SDU
 • HD i Regnskab og økonomistyring (HD-R) eller Finansiering (HD-F)

  - Optages du på baggrund af en HD-uddannelse, skal du følge en række ekstra fagelementer, så kandidatuddannelsen i alt udgør 140 ECTS.

Andre uddannelser der kan give adgang

Vi har forhåndsvurderet en række uddannelser, som kan opfylde adgangskravene. Alt afhængig af, hvilke præcise fag du har fulgt, og om du evt. har taget suppleringsfag. Læs mere om kravene til dig der læser eller har læst:

Har du en tilsvarende uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum et 5 ECTS kursus inden for hvert af følgende emner:

 • Mikroøkonomi
 • Organisation
 • Statistik
 • Yderligere metode til dataanalyse

  - Statistik udover de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang

 • Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode

  -  dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet

 • Erhvervsjura
 • Samt 15 ECTS inden for regnskab og finansiering. Både internt og eksternt regnskab  samt finansiering skal indgå.

Derudover skal der være indeholdt 30 ECTS inden  for erhvervsøkonomi, således at det samlede omfang inden for området er mindst 75 ECTS.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Der gives:

 • 5 point for at opfylde alle adgangskrav på forhånd, dvs. at du ikke behøver suppleringsfag
 • 1 point for 10 ECTS i mikroøkonomi
 • 1 point for 10 ECTS i regnskab
 • 1 point for 10 ECTS i finansiering
 • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

Ansøgere rangeres efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.

Supplering 

Måske har du en relevant uddannelse, men mangler et par enkelte fag for at opfylde adgangskravene. Måske er løsningen at følge et eller flere suppleringsfag. Læs mere om reglerne for supplering, når du søger optagelse på cand.merc.aud. 

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september 

Studieby

Kolding

Undervisningssprog

Dansk 

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS     
Studienævn for Erhvervsøkonomi (Kolding) Syddansk Universitet
 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1406

Sidst opdateret: 29.06.2021