Skip to main content

Dagligdagen på uni

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelle opgaver, som tilsammen er med til at forberede dig på de mange forskellige muligheder, du har med en uddannelse fra Syddansk Universitet.

Som noget helt specielt finder du på Syddansk Universitet flere studieretninger samlet under samme tag. Det giver en uhøjtidelig stemning og et le- vende miljø i kantinen eller i en af de mange hyggekroge. Her kan du diskutere filosofi , høre mere om, hvorfor hjerteklapper er livsvigtige eller blive klogere på finanskrisen.

Vi er stolte over det internationale miljø, der er på vores campusser. Hvert år er der et stort optag af internationale studerende, og vi er opmærksomme på at tiltrække undervisere og forskere fra hele verden, som du kan møde i undervisningen. Det skaber et spændende miljø og en stor mangfoldighed, at så mange forskellige studerende og forskere er samlet under samme tag, og vi håber, du vil benytte dig af de mange tilbud og bidrage til SDU-kulturen.