Skip to main content

I takt med den politiske, økonomiske, kulturelle og sociale globalisering stiller virksomhederne tilsvarende øgede krav til deres medarbejdere, idet arbejdet ofte finder sted på tværs af nationale og sproglige grænser. Studiet cand.merc.int. sætter dig i stand til på et højt plan at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter, fx salgs- og marketingrelaterede, samt de kommunikative og interkulturelle udfordringer, der opstår i tilknytning hertil.

Uddannelsen kombinerer samfunds- og erhvervsøkonomi med interkulturel kommunikation, virksomhedskommunikation og fremmedsprogsundervisning – du kan vælge mellem sprogretning tysk, dansk eller engelsk. Uddannelsens sprog er engelsk – undtagen i dansk- og tysk-disciplinerne der naturligvis foregår på dansk hhv. tysk. Denne blanding af discipliner er ikke bare efterspurgt, den er også unik – og med muligheden for at gennemføre en dobbelt kandidatuddannelse i samarbejde med Europa-Universität Flensburg kan du tilføje yderligere interkulturelle kompetencer til din uddannelse.

Muligheden for dobbeltdiplom

Den dobbelte uddannelse muliggøres af et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Europa-Universität Flensburg (EUF). Mod et merarbejde på op til 15 ECTS-points og under forudsætning af at du har tyskkundskaber, vil du kunne opnå en dobbelt kandidatgrad: Master of Science fra SDU og Master of Arts fra EUF. Undervisning i fag, der udbydes af SDU, vil foregå i Sønderborg og EUF's undervisning vil foregå i Flensborg.