Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

  • BA int.-uddannelsen med det valgte fremmedsprog (engelsk, tysk eller dansk) fra SDU - giver dig retskrav på optagelse

Du kan søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse som minimum indeholder følgende fagelementer:

  • Erhvervsøkonomi- og samfundsøkonomi (min. 30 ECTS)
  • Samfundsvidenskabelig metode og statistik (min. 10 ECTS - statistik skal indgå)
  • Fremmedsprog (min. 20 ECTS i dansk, 20 ECTS i tysk eller 10 ECTS i engelsk-  afhængig af hvilken profil du søger)Engelsk som fagelement er ikke et krav, hvis hele din adgangsgivende uddannelse er undervist på engelsk, eller hvis du kan dokumentere engelskkundskaber på C1-niveau (CEFR)/Engelsk A

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber - medmindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag der er bestået på ansøgningstidspunktet. 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september 

Studieby

Sønderborg og Flensborg

Undervisningssprog

Engelsk 

Ansøgningsfrister

  • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS    

Sidst opdateret: 25.08.2021