Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Studieforløb

Læs mere om studiets opbygning og fagbeskrivelserne i Studieordningen.

Undervisning

Cand.merc.int.-uddannelsen består af 3 semestres undervisning samt 1 semester til udfærdigelse af kandidatspecialet. Inden for de 2 år skal du afslutte fag svarende til 120 ECTS-points.

Der indgår en række samfunds- og erhvervsøkonomiske fag, som er obligatoriske for alle studerende:

  • Strategic Marketing in the Business to Business Context
  • Trends in Applied Economics
  • Socialvidenskabelig metode og analyse

Ligeledes indgår der en række sprog- og kommunikationsfag, som er obligatoriske for alle studerende:

  • Fremmedsprog I (mundtlig og skriftlig sprogfærdighed – tysk eller engelsk som fremmedsprog (tyske studerende kan også læse dansk som fremmedsprog)
  • Virksomhedskommunikation/Interkulturel kommunikation

Dobbelt kandidatgrad?

Cand.merc.int. i Sønderborg er allerede en international uddannelse med engelsk som det primære undervisningssprog. Men du har mulighed for samtidig med dit cand.merc.int.-studium at læse den 2-årige tyske overbygningsuddannelse Master of International Management (MA) ved Europa-Universität Flensburg og dermed opnå en dobbelt kandidatgrad. De to uddannelser komplementerer fagmæssigt hinanden på flere områder, hvilket muliggør den gensidige integration. Du har således mulighed for at afslutte den tyske MA (120 ECTS) og den danske cand.merc.int. (120 ECTS) inden for to år.

Hvis du vælger at afslutte begge uddannelser, skal du være klar over, at intet i livet er gratis, og at du således må regne med, at den samlede arbejdsbelastning overstiger 120 ECTS (i det enkelte tilfælde afhænger den ekstra arbejdsbelastning af dinevalgfag). Den afsluttende hovedopgave, kandidatspecialet, anerkendes dog gensidigt, så du kun skal udfærdige ét speciale. Dette er naturligvis under forudsætning af, at du opfylder alle formelle krav vedr. tidsfrister, opgavestruktur etc. fra såvel Syddansk Universitet som Europa-Universität Flensburg.

Muligheden for dobbelt kandidatgrad giver dig valget mellem fire profiler som skærper dine akademiske kompetencer, og som toner din uddannelse i en specifik retning:

  • Profil 1): Small Business Management & Entrepreneurship
  • Profil 2): Strategy & Organization
  • Profil 3): Organizational Behavior & Human Resource Management
  • Profil 4): Marketing and Media Management

Profilerne giver dig hver deres muligheder for at vælge profil-specifikke kurser og valgfag. Du kan læse mere ved at klikke 'Profil' her (på tysk). Vær opmærksom på EUF's krav om tyskkundskaber.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Cand.merc.int.

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Cand.merc.int. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 24.08.2020