Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned. 

1. semester
På første semester får du indsigt i, hvad mekatronik er, og hvad der skal til for at udvikle mekatroniske produkter. Du arbejder med fag og emner som mekanisk design, materialer og processer, indlejrede systemer samt matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe designer du et lille mekatronisk produkt, som fører jer gennem hele udviklingsprocessen.

2. semester
Her får du forståelse for systemet generelt samt viden om systemkomponenterne og deres interaktioner. Du lærer både at designe elektroniske og mekaniske elementer og at fremstille og indarbejde dem i mekatroniske produkter. Du arbejder med teorien i praksis, når du som led i semesterprojektet udvikler et mekatronisk produkt, der kan bevæge sig.

3. semester
På dette semester bygger du videre på den viden, du har fået om mekatronik og udvikling af mekatroniske produkter. Du lærer om emner som analog elektronik, aktuatorer og sensorer samt dynamiske systemer. I semesterprojektet er der fokus på udvikling af et komplet mekatronisk system, som indebærer anvendelse af aktuatorer og sensorer, design af elektronik samt specifikation og fremstilling af mekatronik.

4. semester
På det fjerde semester er der fokus på at du får anvendt din viden om udviklingen af mekatroniske produkter i kombination med regulering og maskinlæring i dit semester projekt. Du bliver desuden introduceret til faglighederne machine learning, computer aided engineering og control engineering, som danner et betydningsfuldt teoretisk fundament til at udvikle avancerede mekatroniske systemer. Derudover har du mulighed for at vælge et valgfag.

5. semester
Semestret handler om tværfaglighed, innovation og projektledelse (Experts in Teams). Du og din projektgruppe organiserer jer i en virtuel virksomhed, hvor I gennemgår alle udviklingsfaser fra idé til skabelsen af en fuldt funktionel prototype, under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører, etc. Derudover har du desuden termodynamik samt to valgfag.
Du kan også vælge at læse et semester på et universitet i udlandet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed. Her har du både en vejleder fra Syddansk Universitet og fra virksomheden. Du løser en ingeniøropgave – typisk en udviklingsopgave – som bliver dit eksaminationsgrundlag.