Skip to main content

Uddannelsens opbygning

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Denne uddannelse foregår på engelsk

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

Uddannelsens opbygning
Du har mulighed for at vælge at fordybe dig inden for følgende fagområder:

1. semester
På første semester får du indsigt i, hvad mekatronik er, og hvad der skal til for at udvikle mekatroniske produkter. Du arbejder med fag og emner som mekanisk design, materialer og processer, indlejrede systemer samt matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe designer du et lille mekatronisk produkt, som fører jer gennem hele udviklingsprocessen.

2. semester
Her får du forståelse for systemet generelt samt viden om systemkomponenterne og deres interaktioner. Du lærer både at designe elektroniske og mekaniske elementer og at fremstille og indarbejde dem i mekatroniske produkter. Du arbejder med teorien i praksis, når du som led i semesterprojektet udvikler et mekatronisk produkt, der kan bevæge sig.

3. semester
På dette semester bygger du videre på den viden, du har fået om mekatronik og udvikling af mekatroniske produkter. Du lærer om emner som analog elektronik, aktuatorer og sensorer samt dynamiske systemer.
I semesterprojektet er der fokus på udvikling af et komplet mekatronisk system, som indebærer anvendelse af aktuatorer og sensorer, design af elektronik samt specifikation og fremstilling af mekatronik.
Du vælger også, hvilken af de fire profiler, du vil fordybe dig i.

4. semester
På 4. semester fordyber du dig i din valgte fagprofil. Du kan vælge en profil inden for mekanik, elektronik, indlejrede systemer eller du kan vælge en tværfaglig profil, hvor du vælger mellem fag fra de andre profiler. Udover to profil fag/valgfag har du et semesterprojekt med fokus på den valgte profil samt fællesfagene Thermodynamics og Computer Aided Engineering.

5. semester
Semestret handler om innovation, tværfaglighed og iværksætter (Experts in Teams). Du og din projektgruppe organiserer jer i en virtuel virksomhed, hvor I gennemgår alle udviklingsfaser fra idé til skabelsen af en fuldt funktionel prototype – under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører, etc.
Derudover arbejder du videre med din valgte profil.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed. Her har du både en vejleder fra Syddansk Universitet og fra virksomheden. Du løser en ingeniøropgave – typisk en udviklingsopgave – som bliver dit eksaminationsgrundlag.

Læs mere om Studieordning og fag.

Har du lyst til at fordybe dig yderligere i mekatronik, kan du tage den to-årige kandidatuddannelse og blive civilingeniør i Mechatronics.

Studieordning

Se studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics

læs mere

Diplom- eller civilingeniør?

Opbygning af ingeniørstudierne - både diplomingeniør og civilingeniør

Læs mere