Skip to main content

Uddannelsen består af :

  • Seks obligatoriske fag
  • Tre valgfrie fag
  • Afsluttende masterprojekt 

Se studieprofiler længere nede på siden.

 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  


Forår 2023

Personnel Management

10. februar             | 09:15 – 17:30
10. marts                 | 09:15 – 17:30
25. marts                  | 09:15 – 17:30
28. april                    | 09:15 – 17:30

Eksamen

9. juni       | Aflevering

 

Markedsrelationer

9. februar               | 09:15 – 17:30
11. marts                  | 09:15 – 17:30
24. marts                | 09:15 – 17:30
27. april                     | 09:15 – 17:30

Eksamen

31. maj                        | Aflevering
21. – 22. juni           | Mundtlig eksamen

Metodeprojekt

6. januar                   | Indsend emne
11. januar                  | 09:15 – 17:30
12. januar                 | 09:15 – 17:30
13. januar                  | 09:15 – 17:30
17. januar                  | Tildeling af vejleder

Eksamen

23. maj                        | Aflevering

14. – 16. juni           | Mundtlig eksamen

Forandringsledelse

4. februar                 | 09:15 – 17:30
24. februar              | 09:15 – 17:30
16. marts                   | 09:15 – 17:30
30. marts                  | 09:15 – 17:30

Eksamen

16. juni                         | Aflevering

Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling

3. februar                    | 9.15-17.30

23. februar                  | 9.15-17.30

18. marts                     | 9.15-17.30

14. april                        | 9.15-17.30

Eksamen

2. juni                            | Aflevering

Økonomistyring

9. marts                      | 9.15-17.30
31. marts                    | 9.15-17.30
21. april                       | 9.15-17.30
4. maj                           | 9.15-17.30

Eksamen

25. maj                         | Aflevering
8.+9. juni                  | Mundtlig eksamen

 

Supply Chain Resilience

2. februar                  | 9.15-17.30

25. februar                | 9.15-17.30

17. marts                    | 9.15-17.30

13. april                       | 9.15-17.30

Eksamen

21. juni                         | Mundtlig eksamen

 

Camp: Program og porteføljeledelse

27. februar                | 9.15-16.00

28. februar               | 8.30-16.00

1. marts                       | 8.30-16.00

2. marts                       | 8.30-16.00

3. marts                       | 8.30-12.00

 

Eksamen

12. april                        | Aflevering

 

Efterår 2023

1. semester  

Strategi og forretningsforståelse

16. september | 09.15-17.30
06. oktober   | 09.15-17.30
02. november  | 09.15-17.30
23. november | 09.15-17.30 

Eksamen

03. januar | kl. 09.00 – 15.00

Organisationsanalyse og -design

15. september | 09.15-17.30
07. oktober   | 09.15-17.30
03. november  | 09.15-17.30
25. november | 09.15-17.30 

Eksamen

08. januar | kl. 09.00 – 15.00

Konkurrence og markeder

14. september | 09.15-17.30
05. oktober   | 09.15-17.30
04. november  | 09.15-17.30
24. november | 09.15-17.30 

Eksamen

12. december 2023 | Aflevering 

3. semester 

Strategisk kommunikation

09. september | 09.15-16.30
06. oktober  | 09.15-16.30
11. november  | 09.15-16.30
24. november | 09.15-16.30 

Eksamen

03. januar 2024 | Aflevering

Performance Management

01. september | 09.15-17.30
29. september | 09.15-17.30
10. november  | 09.15-17.30
30. november | 09.15-17.30 

Eksamen

15. januar 2024 | kl. 10:00 – 15:00

Data, Disruption and Decisions 

08. september | 09.15-17.30
28. september | 09.15-17.30
09. november  | 09.15-17.30
01. december | 09.15-17.30 

Eksamen

18. januar 2024 | Aflevering

Projektledelse i innovative organisationer

14. september | 09.15-17.30
06. oktober  | 09.15-17.30
02. november  | 09.15-17.30
24. november | 09.15-17.30 

Eksamen

12. december 2023 | Aflevering

Ledelse af den projektorienterede organisation

16. september | 09.15-17.30
05. oktober   | 09.15-17.30
04. november  | 09.15-17.30
23. november | 09.15-17.30 

Eksamen

03. januar 2024 | Aflevering
 

MBA Metodeprojekt

11. august | Indsend emne 
16.  august | 9.15.17.30
17. august | 9.15.17.30
18. august | 9.15.17.30
22. august | Tildeling af vejleder

Eksamen

08. december | Aflevering
18. – 20. december | Mundtlig eksamen

  

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet