Skip to main content

MBA-uddannelsen er målrettet til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder. Der er flere mulige indgange til MBA-uddannelsen. Du kan eksempelvis være ingeniør, skolelærer, dyrlæge eller it-specialist med et ønske om at få en bredere faglig kompetence inden for ledelse og erhvervsøkonomi. Måske er du allerede leder, men mangler formelle kompetencer på området. Og måske har du i forvejen en ledelsesmæssig eller erhvervsøkonomisk uddannelse, men ønsker at få den ajourført inden for bestemte områder.

Mens deltagernes faglige baggrund således varierer betragteligt, deler de et ønske om at styrke deres forudsætninger for at lede og udvikle en organisation i et dynamisk vidensamfund. Fælles for deltagerne er, at de er ambitiøse mennesker, der allerede har en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig.

De formelle adgangskrav er, at du enten skal have en professionsbachelor, en HD eller anden diplomuddannelse eller en akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.

På masteruddannelsen i MBA får du viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får teoretisk viden om og forståelse for
 • de centrale problemstillinger indenfor ledelse og organisation, som altid er forskningsbaseret. På udvalgte områder er det baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.
Du får færdigheder i at
 • tænke systematisk og analytisk
 • læse og vurdere forskellige typer af videnskabelige litteratur og forholde sig kritisk hertil
 • opstille relevante analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag
 • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller.
Du opnår kompetencer til at
 • gennemskue og håndtere komplicerede ledelsesproblemer i en professionel sammenhæng
 • begrunde ledelsesmæssige beslutninger fagligt
 • styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige, og som forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt/tværfagligt samarbejde samt påtage dig et professionelt ansvar
 • reflektere kritisk over fagområdets/ernes indhold samt at identificere videnskabelige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.
MBA’en gav mig mulighed for lynkarriere af  Fanny Villadsen, direktør, Odsherred Forsyning

Mit to-årige MBA forløb rustede mig til at rykke fra chefgangen til direktørkontoret i en alder af bare 29 år.

Som en af de yngste MBA’er i Danmark gennemgik jeg en enorm udvikling, både fagligt og personligt.

Samtidig fik jeg en stejl læringskurve inden for virksomhedsledelse, som jeg ikke ville have været foruden den dag i dag.

 

Det er et krævende forløb, der virkelig skiller fårene fra bukkene, men man kommer stærkere ud på den anden side.

Studiegrupperne er guld værd, selvom man kommer fra forskellige brancher.

Engager dig i dine medstuderende og prioriter tid med din studiegruppe. Så får du et solidt netværk for livet. 

 

 
MBA understøtter karriere og skaber gode muligheder af Michael Bang, Managing Director, Management, Maersk Training Svendborg A/S

"Jeg valgte at læse en MBA, da jeg ønskede at bygge et meget bedre teoretisk fundament under mit job som leder. Kvaliteten af undervisningen og underviserne har levet klart op til mine forventninger. Der er en god blanding af undervisning og skriftlige opgaver baseret på cases, som skaber en god bro mellem det teoretiske og praktiske, og jeg anvender dagligt det indlærte. Det er min klare forventning, at min MBA på både kort og lang sigt vil understøtte min karriere og skabe øgede muligheder."

 

Én af de vigtigste beslutninger i mit voksenliv! Lars U. Borch, Vice President Sales & Marketing, Tytex A/S, President, Tytex Inc. (USA) 

"Som 45-årig havde jeg behov for at 'disrupte' mig selv og få opdateret min strategiske værktøjskasse. Jeg valgte SDU's MBA-uddannelse, fordi jeg trængte til en intellektuel udfordring i et miljø, hvor der er en god balance mellem teori og praksis. Af topprofessionelle undervisere, der har deres daglige gang på både universiteter og i virksomheder og dermed kan spille ind med de nyeste teorier og praktiske værktøjer. Udover det sædvanlige argument om at øge sin personlige markedsværdi har jeg fået et værdifuldt netværk på tværs af brancher og virksomheder; både private og offentlige. Jeg har styrket min evne til at anskue problemstillinger fra et mere strategisk perspektiv og dermed komme med mere langsigtede løsningsmodeller på de udfordringer, jeg møder i mit daglige virke."

 

Uddannelse er vigtigere end nogensinde af  Henrik Steffensen, Key Account manager, Arla Foods

Jeg har ­gennem en årrække studeret HDA og MBA på SDU. MBA’en har været med til at give mig et uddannelsesmæssigt løft og et bredere perspektiv på, hvordan man driver forretning. MBA er et benhårdt studie, der kræver meget arbejde og mange kræfter. Jeg anser uddannelsen for at være i topklasse, bl.a. fordi SDU har stillet med det stærkeste hold af såvel undervisere som ledere. Uddannelsen har været inspirerende og spændende, samtidig med at netværket til medstuderende giver indsigt i andre virksomheder, og i hvordan de håndterer deres udfordringer. Uddannelsesforløbet har været super interessant og varierende med komprimerede dage med undervisning efterfulgt af en pause på 3 uger, hvor man laver opgaver og mødes i studiegrupper, der også er en vigtig del af processen. Uddannelsen har sikret mig et meget spændende job som Senior Key Account Manager hos Arla Foods, med ansvaret for en af de helt store kundekonstellationer. Jeg kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser i virksomheden og kommer forhåbentlig til at anvende min teoretiske viden fra MBA’en i endnu større grad i mit job. F.eks. anvender jeg allerede forskellige ledelsesmæssige teorier, hvor vi i Arla Foods arbejder med matrix-ledelse."

 

I en alder af 45 år havde jeg mod på at udvide mine karrieremuligheder af Kenneth Svane, Area Manager og Assistant Market Area Manager Food  Pharma; ÅF A/S

Jeg havde arbejdet mere end 20 år med en baggrund som kemiingeniør og mere end 10 år i lederjobs. Derfor var det tid til at supplere min efteruddannelse i Engineering Business Administration med en uddannelse på højere niveau. Samspillet med underviserne og de øvrige studerende på MBA har været meget givende – dels i selve undervisningen, men ikke mindst i samarbejdet med min studiegruppe, hvor vi – med afsæt i vidt forskellige baggrunde - har udfordret og suppleret hinanden godt. MBA-studiet har givet anvendelige værktøjer til at indgå i diskussioner og gennemføre analyser for at finde løsninger på faglige og ledelsesmæssige udfordringer både i hverdagen og på et strategisk plan. Den teoretiske ballast fra MBA’en har udviklet mig fagligt og personligt og givet mig nye karrieremuligheder."  

 

Per Holm, direktør, Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S

“Jeg har implementeret en økonomistyringsmodel, som jeg har fået kendskab til via min MBA, og den har simpelthen givet positive resultater på bundlinjen og en højere grad af gennemsigtighed i hele vores økonomistruktur. Det andet mere overordnede element er, at jeg har fået en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen, hvor jeg qua nogle af de ting, jeg har lært på studiet, simpelthen kommer mere systematisk, bredere og bedre ind på problemstillingerne og får vurderet de forskellige løsningsmuligheder i højere grad, end jeg ellers ville have gjort. Og det har været med til at flytte en helt masse ting for virksomheden. Personligt har jeg stadig kontakt til fire af mine medstuderende fra dengang, og det har jeg meget ud af. Vi er rigtig gode kammerater, og det tror jeg, vi altid vil være. Vi kan til enhver tid ringe til hinanden og drøfte forskellige problemstillinger. Og det gør vi."

Jan Ellegaard, Chief Sales Officer & Vice President, BB Electronics A/S

“MBA-uddannelsens fleksible opbygning er ganske unik og giver mulighed for at komme i gang med og gennemføre en særdeles krævende masteruddannelse, selvom der samtidig er hensyn at tage til f.eks. familie- og jobsituation. Det er tydeligt, at der ligger en høj faglig og forskningsbaseret standard til grund for uddannelsen. Min faglige horisont er væsentligt udvidet, ligesom min metodemæssige tilgang er styrket. Jeg er blevet langt bedre i stand til at se helheder, og kan nu koble “mavefornemmelser” for, hvad der er rigtigt, sammen med teori. Jeg føler mig mere sikker i at “udfordre” kollegaer og samarbejdspartnere inden for andre fagdiscipliner end dem, jeg som eksportingeniør oprindeligt er uddannet i. I mit virke som koncerndirektør i BB Electronics A/S anvender jeg dagligt, såvel direkte som indirekte, elementer og værktøjer, som jeg har fået med mig i bagagen ved at gennemføre MBA-uddannelsen."

 

Lasse Wiberg, Direktør og ejer af Lasse Wiberg Consulting

"MBA-studiet er både krævende og berigende. Mit faglige udbytte har været yderst positivt og omfattende. Det faktum, at MBA-uddannelsen er en forskningsbaseret uddannelse på et højt internationalt niveau, har betydet, at jeg ikke alene har fået solide erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, men tillige opnået kompetence til at skabe strategisk overblik og forbedre organisationens performance. Ud over mit faglige udbytte har MBA’en givet mig et godt netværk til ledere i mange forskellige brancher. Denne mangfoldighed har i særlig grad været inspirerende i gruppearbejde og plenumdiskussioner, hvor forskellige erfaringer og perspektiver blev bragt i spil."

 

Charlotte Sindahl Pasgaard, Afdelingsleder, Affald og Genbrug, Horsens Kommune

“Min arbejdsplads har fået en større omverden jeg kan nu se flere sammenhænge, og forståelsen af min virksomheds omverden er blevet bredere og mere nuanceret, særligt i forhold til samspillet mellem den private og offentlige sektor. Mine personlige ambitioner om udvikling og udfordringer fik jeg sat på skinner, da jeg begyndte på på MBA’en. Det tiltalte mig meget, at uddannelsen rettede sig mod kommende ledere, for det var det, jeg søgte: En uddannelse der gav mig et større begrebsapparat og analytiske redskaber til at overskue større beslutninger, og som kunne føre mig til et lederjob. Min arbejdsplads har fået et stort udbytte af min uddannelse, og det er rart at kunne betale tilbage i mere indsigt og nye måder at se tingene på.”

 

Lars Eriksen, Chief Project Manager, Supply Chain Performance, Vestas Blades A/S

“Min uddannelse som cand.merc. i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Århus manglede på et tidspunkt en opgradering. I mit job arbejder jeg primært med logistik og ville derfor gerne styrke og udvide mine kompetencer rent teoretisk. Denne MBA har den fleksibilitet, jeg har brug for i min hektiske hverdag, hvor planlægningen hurtigt kan ændre sig, og mit faglige netværk er nu langt bredere og større. Teorien anvender jeg praktisk dagen efter på jobbet, og det er en stor tilfredsstillelse. Hos Vestas har vi meget fokus på udvikling af medarbejderne, og en uddannelse på dette niveau ser jeg som en stor mulighed for både virksomheden og mig selv. Nu venter der nye udfordringer og krav om performance efter min MBA.”

 

Randi Grønbæk, Senior administrative assistent, Den Europæiske Investeringsbank

"Det netværk, jeg har etableret med de andre studerende på min master i business administration, giver mig god mulighed for at udveksle erfaringer. Underviserne har bidraget til at skabe en meget åben stemning på holdet. Man spørger og får et ordentligt svar. Vi har ofte haft to undervisere ad gangen. Den ene har været teoretisk orienteret, mens den anden har haft stor erfaring fra det pulserende erhvervsliv, og de har på den måde suppleret hinanden godt. Med min nye teoretiske viden har jeg fået en meget større forståelse for dispositionerne i min organisation. Og jeg kan bedre bidrage aktivt i diskussionerne." 

Aftagerpanel for MBA og MPI

Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at:

 • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
 • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse
 
Medlemmer
 • Michael Bang, , Senior Director/Strategic Business Partner, Hempel A/S
 • Jan Henriksen, Vicedirektør, Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
 • Hanne Bramaholm Hager, Specialized Medical Officer, Sundhedsstyrelsen
 • Kasper Bjarnø Sinning, Operations Director, Babcock & Wilcox
 • Tanja Ulevik Vestergaard, Head of non financial risk, Technology & Services, Senior Vice President, Danske Bank A/S
 • Carsten Nielsen, Chefkonsulent, DJØF
 • Beth Tranberg, Programleder, Kommunernes Landsforening
 • Steen Fisker Hansted Olsen, CNG Manager, Nature Energy
 • Mads Hjortkjær, Development Portfolio Manager, LB Forsikring