Skip to main content

Masteruddannelsen i it giver højtuddannede it-medarbejdere mulighed for at styrke deres kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it. Uddannelsen i it er en deltidsuddannelse, hvor det forventes, at deltagerne har fuldtidsarbejde samtidig med, at de studerer.

Det betyder på den ene side, at undervisningen er tilrettelagt, så du fortrinsvis skal bruge din fritid på uddannelsen. På den anden side kan dine erfaringer og aktuelle problemstillinger fra jobbet i mange tilfælde inddrages i undervisningen, og du kan løbende tage den nye viden i anvendelse og prøve metoder og teorier af i praksis. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med:

  • udvikling af it
  • ledelse af it
  • implementering af it
  • undervisning inden for it.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen supplerer dit daglige arbejde, og den er derfor fleksibel, erhvervsrettet og på højt akademisk niveau.

  • Fleksibel - fordi du individuelt kan vælge blandt uddannelsens fag ud fra dine interesser og ambitioner, og du kan tilrettelægge studietid og -tempo, så det passer til din livssituation på jobbet og derhjemme.
  • Erhvervsrettet - fordi undervisningen er tilrettelagt ud fra viden om de udfordringer, som professionelle it-medarbejdere står overfor, og vi lægger vægt på, at du kan inddrage dine erfaringer og aktuelle projekter i uddannelsen.
  • På højt akademisk niveau - fordi underviserne inddrager den nyeste it-forskning i undervisningen, og vi lægger vægt på, at du får teorier, metoder og teknikker, som du kan bruge til at udvikle og reflektere over dine aktuelle og kommende opgaver.

Du kan selv vælge og kombinere de fag, du vil studere, og du kan koble din nye viden med dit daglige arbejde. Uddannelsen foregår på deltid, så du kan være med, uanset hvor du bor, og du har i et vist omfang mulighed for selv at tilrettelægge, hvornår du vil studere.