Skip to main content

Hvorfor læse en HD Regnskab og økonomistyring?

Bliv klædt på til ansvaret for økonomistyring i virksomheder.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 13-10-2022

En HD Regnskab og økonomistyring giver dig faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau, og du bliver dermed i stand til at kunne deltage i løsningen af komplekse problemstillinger vedrørende økonomiske styring og rapportering i virksomheder. 

Uddannelsen udvikler dine kompetencer og gør dig i stand til at forholde sig refleksivt til teori, modeller og metoders anvendelighed.

Læs mens du gør karriere
HD Regnskab og økonomistyring er en praksisnær deltidsuddannelse, som typisk læses samtidig med, at man gør karriere. 

Uddannelsen retter sig særligt mod dig, der ønsker:

  • at gøre karriere i virksomhedens økonomifunktion 
  • at bestride ledende stillinger i handels- industri- og servicevirksomheder
  • at arbejde som konsulent eller rådgiver

Forskning, der virker i praksis
Du vil møde den nyeste forskning og du vil opleve, at der arbejdes med at anvende forskningen på praktiske problemstillinger.

Du opnår kvalifikationer til at samarbejde med såvel interne som eksterne specialister på tværs af funktioner, og bliver dermed i stand til at løse regnskabsmæssige og økonomistyringsmæssige problemstillinger på alle niveauer.

Studiet er også interessant for dig, der i en specialistrolle har direkte eller indirekte medansvar for beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af såvel private som offentlige virksomheders handlinger. 

Du bliver i stand til at løse regnskabsmæssige og økonomistyringsmæssige problemstillinger på alle niveauer.

Med en HD Regnskab og økonomistyring får du:

  • udviklet dit teoretiske og metodemæssige niveau og anvendt det i virksomhedens økonomifunktion
  • udviklet kvalifikationerne i relation til økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige opgaver
  • evner til at klarlægge relevante økonomiske og rapporteringsmæssige problemstillinger
  • kompetencer til at deltage i løsning af økonomiske problemstillinger på alle niveauer

Redaktionen afsluttet: 13.10.2022