Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i produktudvikling og innovation varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.  

Hvert semester er baseret på et hovedtema

  1. Innovationsprocessen
  2. Kreativitet og idéudvikling
  3. Fra concept til design  
  4. Fra design til produktion  
  5. Experts in Team Innovation/udlandssemester  
  6. Fra produktinnovation til markedsimplementering/bachelorprojekt

Fag på 1. år: materialer og processer, produktudvikling og innovation, erhvervs- og finansøkonomi, business case, CAD, statik og matematik, kreativitet og idéudvikling, adfærd og markeder, semesterprojekter.

Civilingeniøruddannelsen består af en treårig bachelor- og en toårig kandidatuddannelse. I din studietid kan du bl.a. arbejde med iværksætteri og gennemføre projekter i samarbejde med virksomheder. Der er også mulighed for at tage en del af studiet i udlandet.

De første fire semestre indeholder et forretningsudviklingsprojekt med et særligt hovedfokus. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og ca. 1/3 af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester bliver du introduceret til hele produktudviklingsprocessen. Samtidig styrker du dine ingeniørfærdigheder inden for fx matematik, viden om materialer, konstruktion og tegning i CAD. Du lærer også om emner som forretningsforståelse, markedsanalyse og produktplanlægning. Sammen med din projektgruppe bliver du trænet i at udvikle (innovere) på et produkt, som skal forbedres på både det ingeniørmæssige og forretningsmæssige område.

2. semester
Her arbejder du med kreativitet og idéudvikling. Gennem konkrete projekter arbejder du videre med innovation og prototyper. Sammen med din projektgruppe definerer du problemstillingen og udarbejder løsningsforslag. Med en mockup/prototype viser I, hvordan løsningen giver mening både ingeniørmæssigt og forretningsmæssigt.

3. semester
På dette semester lærer du, hvordan man får et konceptet bragt videre til de mere detaljerede designstadier. Her er bl.a. fokus på, hvordan man udvikler og dokumenterer mekanisk design, industrielt design, udvikling af prototyper og markedsanalyse.

4. semester
I løbet af semestret kommer du mere i dybden med de forskellige aspekter ved produktudvikling, produktplanlægning og globale netværk. Gennem projektarbejde bliver du trænet i at lave et mekanisk design, som er praktisk, nemt og billigt at producere.

5. semester
På femte semester er der rigtig gode muligheder for at tage et semester på et universitet i udlandet. Det Tekniske Fakultet har en bred palet af samarbejdspartnere – både i og uden for Europa.
Vælger du at blive i Danmark, bliver du trænet i iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed.

6. semester
Her samler du din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. Du arbejder primært med et selvvalgt emne i dit bachelorprojekt, som du ofte laver i samarbejde med en virksomhed.

Læs mere om studieordning og fag.

Kandidatuddannelsen

Selve kandidatuddannelse til civilingeniør tager to år. Kandidatuddannelsen bygger videre på fag og emner fra bacheloruddannelsen, dog med særligt fokus på iværksætteri. Du får mulighed for at specialisere dig i produktværdiskabelse, teknologientreprenørskab og forretningsudvikling  eller bæredygtig produktudvikling.

Som produktudvikling og innovation-studerende kan du få adgang til Development Lab (Dev Lab), hvor du sammen med andre studerende kan arbejde med projekter og fx bruge 3D-printer, laser cutter mv.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Institut for Marketing og ledelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Teknologi og Innovation ved Det Tekniske Fakultet

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af produktudvikling og innovation. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

CAD1, Statik og Materialer & Processer
08:00 - 12:00
Statik

 

CAD1, Statik og Materialer & Processer
08:00 - 12:00
Undervisning

Projekt & Produktudvikling
08:00 - 12:00
Projekt

Innovation
08:00 - 12:00
Undervisning

Projekt & Produktudvikling
12:00 - 16:00
Projekt

Projekt & Produktudvikling
12:00 - 16:00
Produktudvikling

Projekt & Produktudvikling  
08:00 - 12:00
Projekt

CAD1, Statik og Materialer & Processer
12:00 - 16:00
Undervisning

 
 

 

CAD1, Statik og Materialer & Processer
16:00 - 18:00
Lektiehjælp


CAD1, Statik og Materialer & Processer
16:00 - 18:00
Lektiehjælp

Se flere eksempler på ugeskemaer her.