Skip to main content

Særlige vilkår under optagelsesprøver i kvote 2

Hvad er særlige prøvevilkår?

Særlige prøvevilkår betyder, at du kan:

 • tildeles ekstra tid til at gennemføre uniTEST/skriftlig fagtest 
 • tildeles særlige hensyn
 • tildeles brug af udvalgte computer-hjælpeprogrammer i tilfælde af ordblindhed

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget)

Hvad lægger vi vægt på, når vi vurderer din ansøgning?

Optag på SDU har praksis for at tildele ekstra tid til uniTEST, samt eventuelle særlige hensyn, hvis der er tale om et usædvanligt forhold, som er dokumenteret og som kræver en dispensation for at ligestille dig med de øvrige ansøgere.

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

Når du har sendt din ansøgning til SDU via optagelse.dk, modtager du en kvitteringsmail med et login til optag.sdu.dk. Her skal du senest 21. marts kl. 12.00 takke ja til at deltage i uniTEST. Når du takker ja, har du samtidig mulighed for at angive, at du ønsker at søge om særlige prøvevilkår. Jo hurtigere du får tilmeldt dig uniTEST og får søgt om særlige prøvevilkår, jo hurtigere vil du modtage testtid og dato.

Hvis du har søgt optagelse på bacheloruddannelsen i Journalistik, gælder der andre retningslinjer. Se yderligere information om særlige prøvevilkår på Journalistik længere nede.

Du skal uploade dokumentation for dine særlige forhold i form af relevant dokumentation for din ordblindhed (dysleksi), talblindhed (dyskalkuli) eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelse, og du skal uploade en beskrivelse af dine udfordringer og behov i testsituationen. 

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring med dit navn, fødselsdato, dato for udstedelse, lægens navn, CVR-nr. eller ydernr. og lægens stempel og underskrift.
 • Sygejournal fra Sundhed.dk med url. adresse, dit navn, fødselsdato eller cpr.nr.
 • Ordblindetest eller specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelser med dit navn, fødselsdato eller cpr.nr. og specialistens stempel og underskrift.
 • Udtalelse fra psykolog eller psykiater med dit navn, fødselsdato eller cpr.nr. og psykologens eller psykiaterens stempel og underskrift.
 • Specialistudtalelse med dit navn, fødselsdato eller cpr.nr. og specialistens stempel og underskrift. 

Beskriv dine konkrete behov

Da uniTEST er overvåget af en online eksamensvagt, skal vi oplyse vagten om de særlige vilkår, vi godkender. Derfor er det meget vigtigt, at du beskriver dine konkrete behov i testsituationen og søger om lov til særlige vilkår.

Eksempler:

 • Har du udfordringer grundet en ryg- eller muskellidelse, kan du måske have behov for at stå op af og til eller strække ud undervejs i prøven.
 • Har du sukkersyge type 1, har du måske behov for en pause til at tage insulin.
 • Har du en synsnedsættelse og bruger specielle programmer, skal du skrive hvilke og søge om lov til at bruge dem.

 Særligt for Journalistik

Søger du optagelse på Bacheloruddannelsen i Journalistik, og ønsker du at søge om særlige prøvevilkår, skal du vedhæfte dokumentation for de særlige forhold og en beskrivelse af dine behov i testsituationen, sammen med din ansøgning til Journalistik på optagelse.dk inden 15. marts 2021 kl. 12.00.

Sådan deltager du i uniTEST

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts -13. april.
 
Svar på din ansøgning

Når du tilmelder dig uniTEST via optag.sdu.dk vil du få tildelt en specifik dag og tid til testen. Din testtid vil ikke ændre sig, selvom du ikke får tildelt særlige prøvevilkår. Under alle omstændigheder bibeholder du derfor din oprindelige tid til uniTEST
Du får svar på din ansøgning om særlige prøvevilkår på optag.sdu.dk. 

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøven.
Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler. 

Læs mere om SPS.

 

Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

 • Optag & Uddannelsesstøtte Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 17.01.2022