Skip to main content

Særlige vilkår under optagelsesprøver i kvote 2

Hvad er særlige prøvevilkår?

Særlige prøvevilkår betyder, at du kan søge om ekstra tid til at gennemføre uniTEST/skriftlig fagtest, og at du i tilfælde af ordblindhed får lov til at bruge udvalgte computer-hjælpeprogrammer.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget)

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

Når du har sendt din ansøgning til SDU via optagelse.dk, modtager du en kvitteringsmail med et login til optag.sdu.dk. Her skal du senest 23. marts kl. 12.00 takke ja til at deltage i uniTEST og fagspecifikke test. Når du takker ja, har du samtidig mulighed for at angive, at du ønsker at søge om særlige prøvevilkår. 

Du skal uploade dokumentation for dine særlige forhold i form af relevant dokumentation for din ordblindhed (dysleksi), talblindhed (dyskalkuli) eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelse, og du skal uploade en beskrivelse af dine udfordringer og behov i testsituationen.

Eksempler på dokumentation:
  • Lægeerklæring eller sygejournal fra Sundhed.dk
  • Ordblindetest Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelser
  • Udtalelse fra psykolog eller psykiater

Beskriv dine konkrete behov

Da uniTEST er overvåget af en online eksamensvagt, skal vi oplyse vagten om de særlige vilkår, vi godkender. Derfor er det meget vigtigt, at du beskriver dine konkrete behov i testsituationen og søger om lov til særlige vilkår.

Eksempler:
  • Har du udfordringer grundet en ryg- eller muskellidelse, kan du måske have behov for at stå op af og til eller strække ud undervejs i prøven.
  • Har du sukkersyge type 1, har du måske behov for en pause til at tage insulin.
  • Har du en synsnedsættelse og bruger specielle programmer, skal du skrive hvilke og søge om lov til at bruge dem.

Afvent svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning om særlige prøvevilkår på optag.sdu.dk. Her vil du også modtage information om, hvordan du booker tid til test.

Vigtigt: Du må ikke deltage i eller booke tid til uniTEST, før du har modtaget en skriftlig afgørelse på din ansøgning om særlige prøvevilkår. Hvis du deltager i uniTEST, inden du har modtaget din afgørelse, kan du ikke tildeles særlige prøvevilkår til uniTEST.

Særligt for Journalistik

Søger du optagelse på Bacheloruddannelsen i Journalistik, og ønsker du at søge om særlige prøvevilkår, skal du vedhæfte dokumentation for de særlige forhold og en beskrivelse af dine behov i testsituationen, sammen med din ansøgning til Journalistik på optagelse.dk inden 15. marts 2021 kl. 12.00.

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøven.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler. 

Læs mere om SPS.

 

Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

  • Optag Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 14.07.2021