Skip to main content

Særlige vilkår under optagelsesprøver i kvote 2

Hvad er særlige prøvevilkår?

Særlige prøvevilkår betyder, at du kan søge om ekstra tid til at gennemføre uniTEST/skriftlig fagtest, og at du i tilfælde af ordblindhed får lov til at bruge it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Når du har sendt din ansøgning til SDU, modtager du en kvitteringsmail med et login til www.sdu.dk/optag. Her skal du først tilmelde dig til uniTEST og de fagspecifikke test derefter kan du søge om særlige prøvevilkår. 

Ønsker du at søge om særlige prøvevilkår skal du uploade dokumentation på dine særlige forhold i form af relevant dokumentation for din ordblindhed (dysleksi), talblindhed (dyskalkuli) eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelse. Endelig skal du uploade en beskrivelse af dine udfordringer og dine behov i testsituationen. 

Fristen for at uploade dokumenter og beskrivelse opdateres snarest.

Afgørelsen på din dispensationsansøgning modtager du også på www.sdu.dk/optag. 

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøven.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler. 

Læs mere om SPS.