Skip to main content
DA / EN

Dispensation fra Kandidatreglen

Hvad er Kandidatreglen?

Kandidatreglen begrænser din mulighed for at blive optaget på en ny uddannelse, hvis du har gennemført en kandidatuddannelse enten i Danmark eller udlandet, så længe uddannelsen i niveau svarer til et dansk kandidatniveau. 

Reglen indebærer, at du kun kan blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er færre ansøgere, end der er studiepladser på den uddannelse, du søger ind på.

Læs mere om kandiatreglen her. 

Hvem kan søge om dispensation?

SDU har mulighed for at give dispensation fra kandidatreglen. Det kræver, at du kan dokumentere, at du pga. usædvanlige forhold ikke længere kan benytte din kandidatgrad erhvervsmæssigt. 

Ved usædvanlige forhold forstås udelukkende, at du ikke længere er arbejdsdygtig inden for det erhverv, du er uddannet til, fx grundet konstateret tabt erhvervsevne. 

Du kan altså ikke opnå dispensation på baggrund af fx:

 • ændrede erhvervsønsker eller interesse for anden uddannelse
 • at du ikke har taget din kandidatuddannelse i brug
 • ændret lovgivning
 • arbejdsmarkedsforhold, fx arbejdsløshed
 • ikke erhvervsrelateret sygdom

Søg optagelse og dispensation senest 15. marts kl. 12.00

Når du søger om dispensation fra kandidatreglen, skal du søge senest 15. marts kl. 12.00. Inden fristen skal du: 

 • Udfylde og sende SDU’s formular til ansøgning om dispensation
 • Sende din ansøgning om optagelse og uploade relevant dokumentation som bilag på www.optagelse.dk 

Sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk skal du uploade: 

 • Kandidatbevis 
 • Dokumentation, som understøtter, at du ikke længere kan anvende din kandidatuddannelse erhvervsmæssigt

Sådan får du svar

Du modtager svar på din ansøgning via SDU’s selvbetjeningsløsning, optag.sdu.dk.  

I første omgang får du svar på, om du får dispensation. Hvis du får dispensation, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med øvrige ansøgninger - dispensation er altså ikke en garanti for optagelse.

Hvis du ikke får dispensation, fortsætter SDU behandlingen af din ansøgning om optagelse under kandidatreglen. 

 

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 15.03.2024