Skip to main content
DA / EN

Undtagelse fra en ansøgningsfrist

Når de gældende frister for ansøgning er udløbet, er det som udgangspunkt ikke muligt at indsende en ansøgning eller tilhørende bilag, men du har ved særlige forhold mulighed for at blive undtaget fra ansøgningsfristen.

Hvornår kan du blive undtaget fra en ansøgningsfrist 

Du har mulighed for at blive undtaget fra en ansøgningsfrist, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Hermed menes, at der har været forhold uden for din egen kontrol, som har forhindret dig i at overholde ansøgningsfristen. Det kan være alvorlig sygdom, en ulykke, eller et dødsfald eller alvorlig sydom i nærmeste familie.  

Forholdet skal du dokumentere, fx med en lægeerklæring. 

Forhold, der ikke giver grundlag for undtagelse fra en ansøgningsfrist, er forsinkelse, forglemmelse eller manglende kendskab til fristerne.

Hvordan søger du om undtagelse fra en ansøgningsfrist

Du skal indsende din ansøgning om undtagelse hurtigst muligt efter den ansøgningsfrist, du ønsker at blive undtaget fra. 

Ansøgningen skal sendes på mail til optag@sdu.dk sammen med relevant dokumentation. Derudover skal du medsende en udførlig beskrivelse af, hvorfor det ikke har været muligt at overholde den ansøgningsfrist, der bliver søgt om undtagelse fra.

Sidst opdateret: 01.02.2024