Skip to main content
DA / EN

Dispensation fra karakterkrav eller adgangskvotient

Din mulighed for at blive optaget på en bacheloruddannelse kan afhænge af dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. 

Hvis usædvanlige forhold i forbindelse med din adgangsgivende eksamen har påvirket dit eksamensgennemsnit i negativ retning, kan du søge dispensation.

Det kan være relevant at søge dispensation fra flere regler. 

Hvem kan søge dispensation? 

For at du kan opnå dispensation, skal der være tale om usædvanlige forhold, som du har dokumentation for. 

Eksempler på usædvanlige forhold er:

  • Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Ulykke med efterfølgende skader eller varige men
  • Kritisk eller kronisk sygdom
  • Sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
  • Ikke kompenseret ord- eller talblindhed

Hvilke regler kan du søge dispensation fra? 

Dit eksamensgennemsnit har betydning for flere optagelsesregler, og derfor kan det være relevant at søge om flere dispensationer.
Undersøg, om du bør søge om: 

Søg senest 15. marts kl. 12.00

Når du søger om dispensation fra et karakterkrav og/eller adgangskvotienten, skal du søge senest 15. marts kl. 12.00. Inden fristen skal du:  

  1. Udfylde  og sende SDU’s formular til ansøgning om dispensation
  2. Sende din ansøgning om optagelse og uploade relevant dokumentation som bilag på www.optagelse.dk

Sådan får du svar

Du modtager svar på din ansøgning via SDU’s selvbetjeningsløsning, optag.sdu.dk

I første omgang får du alene svar på, om du kan tildeles den eller de dispensationer, du har søgt. Hvis du får dispensation, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med øvrige ansøgninger – dispensation er altså ikke en garanti for optagelse. 

 

 

Sidst opdateret: 15.03.2024