Skip to main content

Genindskrivning

For at du kan blive genindskrevet på en uddannelse, er det en forudsætning, at:
 • du har bestået hele første studieår
 • der er ledige pladser på uddannelsen
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav

Muligheden for at blive genindskrevet afhænger desuden meget af, hvorfor du stoppede på uddannelsen

Var det universitetet, der meldte dig ud?
Hvis SDU har meldt dig ud af uddannelsen, kan du kun starte igen, hvis du kan påvise, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig væsentligt. Du vil kun blive optaget igen, hvis din situation har ændret sig, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen.

Du skal lave en begrundet ansøgning

Sammen med din ansøgning om optagelse skal du uploade en skriftlig redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig. Formular til skriftlig redegørelse.

I din redegørelse skal du lægge vægt på de forhold, du selv vurderer er relevante for, at du nu kan gennemføre uddannelsen.
Du kan fx beskrive:

 • hvorfor du i sin tid ikke gennemførte uddannelsen
 • hvilke relevante aktiviteter, du har beskæftiget dig med, siden du blev udmeldt
 • hvordan du har styrket dine akademiske kompetencer inden for fagområder, hvor du tidligere har opbrugt eksamensforsøg
 • væsentlige forbedringer i helbredsmæssige forudsætninger
 • væsentlige forbedringer i personlige/private forhold

Husk også at vedhæfte dokumentation for relevante forhold, hvor det er muligt.

Dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være en lægeerklæring. Din lægeerklæring bør: 

 • nævne tidspunkter for første og seneste lægekonsultation
 • tydeliggøre om den lægefaglige vurdering er foretaget på baggrund af egen undersøgelse eller patientens oplysninger
 • beskrive, hvordan tilstanden har påvirket din mulighed for at studere
 • oplyse om evt. raskmelding eller fremtidsperspektiv for den videre behandling

Tjek desuden altid, at lægeerklæringen indeholder

 • Dit navn CPR-nummer eller fødselsdato
 • Dato for udstedelse
 • Lægens navn, CVR-nr. eller ydernr. samt underskrift/stempel
Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du som udgangspunkt bare søge.

Hvis du selv har udmeldt dig på et tidspunkt, hvor du alligevel stod til udmeldelse, skal du søge ind, på samme måde som hvis universitetet havde meldt dig ud - se ovenfor.

Husk, at der skal gå mindst 5 måneder, fra du meldte dig ud, til du kan starte på samme uddannelse igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at du kan starte igen den 1. september.

I tvivl, om du kan få merit for første studieår?

Hvis ikke du kan få merit for første studieår, kan du ikke blive genindskrevet, men skal i stedet søge optagelse på ny. Hvis du er i tvivl, er det en god idé både at søge om genindskrivning og ny optagelse.

Læs om genoptagelse på samme uddannelse.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 1. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november for studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge ind med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. 

Du kan ansøge fra 1. januar/1. oktober. Du får svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. 

 
Særligt for Medicin og Farmaci

Medicin

Det er ikke muligt at søge ind på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning fra et andet universitet til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

Særligt for dimensionerede uddannelser

På de dimensionerede uddannelser kan du

 • kun søge ind til studiestart i september
 • først forvente svar i august måned
 • kun starte, hvis der er ledige pladser, efter vi har optaget nye førsteårsstuderende på uddannelsen

Se hvilke uddannelser, der er dimensioneret.

Loft over, hvor mange vi optager

De særlige regler skyldes, at der et loft for, hvor mange studerende der årligt kan optages på dimensionerede uddannelser. Loftet omfatter både ansøgere, der søger om optagelse på første år af uddannelsen, og dig, der søger indskrivning på et senere uddannelsestrin.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.