Skip to main content

Samlingens vej til SDU

Samlingen, der var i dansk privateje, blev i første omgang grundigt gennemgået i ejerens private hjem. Her blev mere end 200 genstande og fragmenter i kasser i kælderen, på reoler og hylder i stue så vel som køkken systematisk identificeret og registreret. Den omfattende liste, der blev resultatet af dette arbejde, indbefattede adskillige genstande af bronze, kalksten og terrakotta, perler fra en halskæde, en skarabæ af lapis lazuli og to rullesejl af steatit. Langt størstedelen af genstandene var i meget fin bevaringstilstand, selvom der også var flere fragmenter af både bronze og terrakotta. Samlingen var kendetegnet ved at spænde bredt over genstande fra den tidlige bronzealder til den hellenistisk-romerske periode. Endvidere var der i samlingen en stor variation af former lige fra små miniaturestykker til store forrådskar. Der er ingen tvivl om, at samlingen blev betragtet som meget attraktiv for Instituttet, og et større ansøgningsarbejde om midler til indkøbet gik umiddelbart herefter i gang. I en ansøgning stilet til universitetets daværende rektor i december 1970 møder vi bl.a. følgende beskrivelse af samlingen Det er en instruktiv samling, velegnet for en universitetsstudiesamling med mange gode og karakteristiske repræsentanter for antik keramisk produktion og andre former for kunsthåndværk og oplysende for kulturudviklingen på den Middelhavsø, hvor brydningen mellem nærorientalske indflydelser og græsk kultur er størst.” Indenfor en kort periode lykkedes det at skaffe det fulde beløb til indkøbet, og allerede i februar 1971 faldt købet på plads, og samlingen ankom til Odense Universitet i begyndelsen af marts måned 1971. Af brevkorrespondancen med sælger fremgår det, at det var af største vigtighed for denne, at genstandene blev afhændet samlet, og et enkelt sted nævnes det, at sælger inde med oplysninger om, hvilke genstande, der oprindeligt blev fundet sammen. Desværre er der ikke bevaret noget arkivmateriale, der uddyber disse forhold. Fra en senere udarbejdet inventarliste over hele studiesamlingen fremgår det dog, at de cypriotiske oldsager for størstedelens vedkommende opgives fundet ved Lapithos på det nordlige Cypern, og at de er erhvervet af sælgeren over en periode i 1960´erne i Nicosia. Nærmere kommer vi desværre ikke genstandenes oprindelig proveniens og kontekst. 

I årene 1973-1974 blev flere genstande tilføjet studiesamlingen i form af en større samling genstande, der blev deponeret af hhv. Fyns Stifts museum, nu Museum Odense, og af Nationalmuseet. Det drejede sig blandt andet om figurbemalet og sortglaseret græsk keramik, terrakottafiguriner, mindre marmorskulpturer, fragmenter af romerske fresker, og nogle fine ægyptiske fajancegenstande. I 1978 blev der taget initiativ til en publikation af studiesamlingen, og med en bevilling fra Forskningsrådet og fra Carlsberg Fondet udkom, med nogen forsinkelse, The Vase Collection in the Odense University, af Anne Marie Nielsen og Lone Wriedt Sørensen, Corpus of Cypriote Antiquities 22. Studies in Mediterranean Archaeology vol. XX:22. Jonsered 2001. Her var intentionen at publicere hele studiesamlingens korpus af keramik samlet, og derfor inkluderede forfatterne også dele af det ikke-cypriotisk materiale, som man havde fået deponeret fra Fyns Stifts museum og Nationalmuseet. I 2004 blev samlingen igen taget op i publikationsøjemed, idet Karin Nys og Paul Åström inkluderede det cypriotiske materiale fra Odense i en samlet udgivelse af cypriotiske genstande i danske offentlige samlinger. Dette blev til Cypriote Antiquities in Public Collections in Denmark, Corpus of Cypriote Antiquities 23. Studies in Mediterranean Archaeology vol. XX:23. Sävedalen 2004.

Book en fremvisning

Studiesamlingen er åben for alle og du kan booke en fremvisning her

Oplysninger om booking

Sidst opdateret: 14.03.2024