Skip to main content
DA / EN

Send din kommentar

Afdeling for Klassiske Studier ved Syddansk Universitet, Odense, råder over en arkæologisk studiesamling bestående af mere end 500 antikke græske og romerske genstande, som hovedsageligt er erhvervet i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne i de første år af universitetets levetid. Samlingen består blandt andet af keramik, våben, smykker, metalværktøj, stenredskaber, marmorskulpturer, ægyptiske fajancegenstande og romerske fresker. Med en stor variation i objekttyper, materialer og kronologisk spændvidde rummer samlingen et stort potentiale for at formidle nutidige fortællinger om antikkens hverdagsliv, religion, kunst og håndværk. En samling af arkæologiske genstande af så betydelig størrelse og varieret karakter findes ikke andre steder på Fyn, og i et nationalt perspektiv er det eneste andet danske universitet, der har en studiesamling af græsk-romerske oldsager, Antikmuseet ved Aarhus UniversitetI de seneste år har det været en eksplicit ambition, at genstandene skal gøres tilgængelige for studerende, forskere og den bredere offentlighed for at opnå sit fulde potentiale som en fremragende eksponent for studiet af den græsk-romersk oldtid og de indflydelser og spor, som den har sat i vores moderne verden. Med andre ord: Studiesamlingen skal bringes frem i lyset!


Projektet Antikken skal frem i lyset på Fyn! er muliggjort gennem generøse bevillinger fra Augustinus Fonden, Beckett-Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og gennemført i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Museum Odense. 

Sidst opdateret: 10.04.2024