Skip to main content

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Alle videnskabers begyndelse er forbavselse over, at tingene er, som de er.


Om FKF

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Instituttet varetager forskning inden for kemi, fysik, farmaci samt flere tværvidenskabelige områder og huser flere større forskningscentre. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er ansvarlig for uddannelserne i kemi, fysik, nanobioscience og medicinalkemi, samt for bacheloruddannelsen i farmaci.