Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

CLF

Center for Landdistriktsforskning (CLF) arbejder med at tilvejebringe den faglige viden om, hvad det gode liv på landet er, og hvilke faktorer der har betydning for, at det kan skabes og vedligeholdes. Vores forskningsresultater skal kunne anvendes i praksis til gavn for mennesker, der bor og arbejder i landdistrikterne.