Skip to main content
DA / EN

Forskning

Institut for Statskundskab er organiseret i sektioner, hvorfra medarbejderne har deres virke. Sektionerne dækker traditionelle forskningsområder indenfor statskundskaben, men også en række områder, der er unikke for Institut for Statskundskab på SDU. På nuværende tidspunkt er Institut for Statskundskab organiseret i følgende tre sektioner:

  • Sektionen for Offentlig Forvaltning, Velfærd og Politik (PAWP)
  • Sektionen for International og Regional Politik (IRP)
  • Journalistik (JOUR)

Endvidere indgår medarbejderne i en forskningsgruppe og/eller en af fem tværdisciplinære forskningscentre, hvor der samarbejdes med andre institutter, centre og samarbejdspartnere på såvel som uden for SDU:

 

Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning

Forskningsgruppens formål er at bidrage til at udvikle og forbedre forvaltningen af den danske offentlige sektor. Det gør vi ved at (1) bedrive forskning af høj kvalitet i emner inden for offentlig forvaltning, (2) levere forskningsbaseret undervisning og -vejledning af høj kvalitet på statskundskabsuddannelsen og de to professionelle masteruddannelser i offentlig ledelse (Master i offentlig ledelse (FMOL) og Master of Public Management (MPM)), samt (3) formidle forskningsbaseret viden til centrale interessenter i og omkring den offentlige sektor og bidrage til aktuelle offentlige debatter. Forskningsgruppen hører under sektionen for Offentlig Forvaltning, Velfærd og Politik. For yderligere information om forskningsgruppen, kontakt forskningsgruppeleder Mette Kjærgaard Thomsen eller besøg gruppens hjemmeside.

Danish Centre for Welfare Studies

Vi er interesseret i velfærdsstater og socialpolitik: Hvordan er velfærdsstater blevet til? Hvordan fungerer de? Hvad er velfærdspolitikkens effekter og konsekvenser? I Danish Centre for Welfare Studies indgår flere medarbejdere fra sektionen for Offentlig Forvaltning, Velfærd og Politik sammen med kolleger fra Det Humanistiske Fakultet. For yderligere information om centrets forskning, kontakt centerleder Klaus Pedersen.

 

Center for War Studies

Vi forsker i kriges foranderlige karakter og forholdet mellem krig og fred. I Center for War Studies indgår flere ansatte fra sektionen for International og Regional Politik sammen med kolleger fra Folkeret og Kulturstudier, med det formål at berige idéer og generere tværvidenskabelige projekter—eksempelvis i forhold til NATO, EU, Arktis, droner og cyber-krig. For yderligere information om centrets forskning, kontakt centerleder Vincent Keating.

 

Center for Grænseregionsforskning

Vores forskning benytter en interdisciplinær tilgang til europæiske grænseregioner i historie og samtid. Center for Grænseregionsforskning indgår flere medarbejdere fra sektionen for International og Regional Politik sammen med kolleger fra Det Humanistiske Fakultet. Centret har hjemme på Campus Alsion i Sønderborg. For yderligere information om centrets forskning, kontakt centerleder Steen Bo Frandsen.

 

Center for Landdistriktsforskning

Center for Landdistriktsforskning har fokus på at forstå og forbedre livet i landdistrikter. Vi samarbejder med forskellige fagmiljøer og lokale aktører for at skabe viden til gavn for de mennesker, som bor og arbejder i landdistrikter. Centret hører hjemme under sektionen for International og Regional Politik og er placeret ved SDU Esbjerg. Kontakt centerleder Egon Noe for mere information eller besøg hjemmesiden for Center for Landdistriktsforskning.

 

Center for Journalistik

Centrets forskning er centreret om to sammenhængende forskningsnetværk, det ene fokuserer på journalistisk sprogbrug og retorik, det andet på de sociale, samfundsmæssige og politiske aspekter af journalistikken. For yderligere information om centrets forskning, kontakt centerleder Peter Bro eller besøg Center for Journalistiks hjemmeside.

 


Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2170

Sidst opdateret: 23.04.2024