Skip to main content
DA / EN

Uddannelses- og undervisningsudvikling

SDU UP er involveret i uddannelses- og undervisningsudvikling bredt på SDU. Vi er behjælpelige med input og sparring, hvis du som underviser har en idé til en ny undervisningsmetode, som du gerne vil afprøve, hvis I som undervisergruppe har en fælles udfordring med at skabe sammenhæng mellem jeres kurser eller hvis du som studieleder gerne vil have hjælp til en kommende studieordningsrevision - eller noget helt andet, der har med universitets- og e-læringspædagogik at gøre.

Udviklingsprojekter
Vi er ansvarlig for SDU's udlodning af midler i Spydspidsprojekt-og E-læringsprojektpuljen. Læs mere om de to projektpuljer via spots i højre side og de udviklingsprojekter, som har fået midler.

Udviklingsaktiviteter

  • Rapport: SDU-erfaringer fra onlineundervisningen under COVID19-nedlukningen (pdf-fil)
    SDU omlagde i forbindelse med COVID19-nedlukningen i foråret 2020 al undervisning til online undervisning. I denne rapport deler uddannelsesledere og undervisere på SDU deres erfaringer med, hvordan de har omlagt deres undervisning til onlineundervisning under COVID19-nedlukningen, og hvilke udfordringer de har mødt. Det skal bemærkes, at rapporten ikke har til formål at evaluere anvendeligheden af onlineundervisning generelt – dertil er der for stor forskel på den akutte omlægning til online i nedlukningsperioden og onlineundervisning generelt.
     
  • Tjekliste: Standarder for god online undervisning - og hvordan man kan leve op til dem (pdf-fil)
    I løbet af COVID19-nedlukningen har mange undervisere på imponerende vis lært sig grundlæggende tekniske færdigheder til at levere online undervisning. Men vi har også oplevet, hvordan undervisning, som i al hast omlægges til en online version, har gjort det svært at opretholde de gode relationer og interaktioner med studerende, og holde motivationen oppe hos både studerende og undervisere. I fremtiden har vi heldigvis bedre mulighed for at planlægge online undervisning, så det i højere grad kan lykkes at holde motivations- og aktivitetsniveauet højt gennem hele undervisningsforløbet. SDUUP har udviklet denne tjekliste, der kan hjælpe dig til at planlægge, gennemføre og evaluere online undervisning, så dine studerende lærer mest muligt. 

    Som udgangspunkt bygger din undervisning på SDU's bærende principper for uddannelser, det vil sige aktiv læring og aktiverende undervisning.

Sidst opdateret: 16.02.2024