Skip to main content
DA / EN

Nyt projekt forsker i organiske solceller

NanoSYD står i spidsen for et nyt internationalt projekt, som fokuserer på udvikling af organiske energiteknologier, der fx kan bruges til nye smarte solceller. Projektet har netop modtaget 29 millioner kroner.

Stadig flere huse og bygninger får installeret solceller på taget til glæde for både pengepungen og miljøet. Den grønne teknologi, der i dag er baseret på silicium, kan dog blive billigere og mere effektiv, hvilket et nyt internationalt netværk ledet af NanoSYD ved Mads Clausen Instituttet arbejder på.

Reducerer forbrug af fossile brændstoffer
Forskerne i netværket skal nemlig undersøge forskellige typer af energiløsninger, som er baseret på organiske materialer. De skal bl.a. udvikle en ny type solceller baseret på organiske tyndfilm, som i fremtiden skal være med til at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

De nye solceller har flere fordele, da de både er ekstremt tynde og lette, mekanisk fleksible og potentielt billige i forhold til de silicium-solceller, der er på markedet i dag.

State-of-the-art-teknologi
I alt er der i projektet sat midler af til 14 ph.d.-stipendiater, som skal undersøge forskellige aspekter af de organiske materialer, så man kan forbedre den nuværende state-of-the-art-teknologi.

To af de ph.d.-projekter, der startes op hos NanoSYD, handler om at forbedre effektivitet og levetiden af de organiske solceller. I samarbejdet indgår blandt andre Danfoss, der har et specielt fokus på levetidstest af større solcelle systemer.

Uddannelse af fremtidens udviklere
En del af projektet handler om at sammensætte et unikt uddannelsesprogram for de yngre forskere i netværket, som får mulighed for at deltage i kurser hos partneruniversiteterne og de industrielle partnere. Dermed får forskerne styrket deres kompetencer i forhold til, hvad industrien vil efterspørge hos fremtidens udviklere af grønne energiløsninger.

Om projektet
Det nye samarbejdsnetværk består af fem universiteter, en forskningsorganisation plus to virksomheder. Deltagerne kommer fra hhv. Danmark, Italien, Østrig, Frankrig og Spanien.
Bevillingen til netværket på ca. 29 millioner kroner kommer fra FP7 Marie Curie programmet Initial Training Network (ITN).
Projektet ledes af NanoSYD ved Mads Clausen Instituttet.

For mere information kontakt
Adjunkt Morten Madsen på tlf. 6550 1621 / e-mail madsen@mci.sdu.dk  
Professor Horst-Günter Rubahn på e-mail rubahn@mci.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 06.06.2013