Skip to main content

Dimittendundersøgelser

På Det Tekniske Fakultet udsendes regelmæssigt dimittendundersøgelser til fakultetets dimittender. Spørgsmålene udsendes gennem e-boks. Undersøgelserne er fælles for alle ingeniøruddannelserne og detaljer kan varierer fra gang til gang. De dækker dog altid beskæftigelsessituation, jobsøgning, matchet til arbejdsmarkedets behov og relevansen af den erhvervede kompetenceprofil i forhold til arbejdsmarkedets behov. Resultatet fra dimittendundersøgelserne drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets- og fakultetets ledelse.
En tilfredsstillende svarprocent er afgørende for validiteten og anvendelsen af disse undersøgelser. Fakultetet opfordrer derfor tidligere studerende til at deltage i disse undersøgelser.


Dimittendundersøgelser fordelt på årgange og uddannelser

Dimittendundersøgelser 2018 (for årgangene 2015, 2016 og 2017)
Dimittendundersøgelser 2015 (for årgangene 2012, 2013 og 2014)
Dimittendundersogelser 2014 (for årgangen 2013)
Dimittendundersøgelser 2012 - 2013 (for årgangene 2009, 2010, 2011)