Institut for Idræt og Biomekanik

Vi vil
- fastholde og udvikle Institut for Idræt og Biomekanik som et institut, der skaber ny viden om humane bevægelser og bevægelsesapparatet i bredeste forstand.

Dette gør vi ved
- at forske, uddanne og vidensformidle på højt internationalt niveau inden for sammenhænge mellem fysisk aktivitet, bevægelse og sundhed, samt bevægeapparatets normale funktion og lidelser.

Vores styrke er
- et tæt samarbejde mellem instituttets forskningsenheder og centre om konkrete tværgående videnskabelige problemstillinger i et kontinuum fra forebyggelse, rehabilitering og behandling af kroniske sygdomme over motion, fitness og sundhedsfremme til præstationsoptimering i forhold til eliteidræt.

Vi
- fokuserer på at skabe grundvidenskabelig erkendelse, der kan omsættes i interventionsforskning og implementering til gavn for folkesundheden og den enkelte borger, således udviklingen af evidensbaserede behandlingsformer, best practice samt kvalitetssikring inden for behandling, forebyggelse, fitness og sundhedsfremme samt undervisning.

- kombinerer humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning i forholdet mellem bevægelse, kultur, sundhed og samfund med biomekanisk-medicinsk og epidemiologisk orienteret forskning.

Ni forskningsenheder udgør kernen i det videnskabelige arbejde ved instituttet. Instituttet råder desuden over otte centre og mange forskellige moderne laboratorie- og idrætsfaciliteter.

- Institutleder Jørgen Povlsen

 

Klik på billedet til venstre og læs om instituttets forskning.  

Følg IOB på Twitter
Follow us on Twitter

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies