Skip to main content

Valg på SDU

Husk valg på SDU! De næste dage, d. 27.-28. november, er der valg på SDU. Hvis du stadig er i tvivl om, hvad du kan stemme på – og hvorfor, det er vigtigt at stemme, så tag et lille kig på vores oversigt over, hvilke råd og nævn vi har stemmeret til.

Valg: 27.-28. november

Den 27.-28. november er der valg på SDU. Her har du som studerende ret til at stemme, hvorved du kan påvirke forholdene på universitet, da det nemlig gennem de forskellige råd og nævn er muligt at få indflydelse både på det daglige liv på universitetet, men også de mere overordnede forhold.

Man stemmer elektronisk gennem SDUs hjemmeside: https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/Valg - her kan du også opdatere dig på kandidatlisterne inden valget.

Som psykologistuderende har du stemmeret til følgende råd og nævn: Universitetsbestyrelsen, Universitetsrådet, Akademisk råd, Studienævn for Psykologi og Institutrådet. For at gøre det nemmere for dig, har vi her samlet en lille oversigt over, hvad de forskellige råd laver samt hvilke beslutninger, de tager.

Institutråd tager beslutninger og rådgiver på institutniveau, dvs. med fokus på instituttets udvikling, organisering og strategier. Der er således både bidrag til den faglige udvikling og kvalitetssikring, men også fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende, herunder studiemiljø og -trivsel.

Studienævnets opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen, hvor de blandt andet kommer med forslag til ændringer til studieordningerne. Det er med andre ord dem, der styrer, hvordan din uddannelse ser ud, hvilke fag du skal have, samt hvilke undervisere du har.

Akademisk råd inddrager medarbejdere og studerende i beslutninger på fakultetsniveau, hvor dets primære opgave er at rådgive og udtale sig til rektor om strategiske forsknings- og uddannelsesområder, økonomi samt kvalitetssikring.

Universitetsrådet arbejder for at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger omkring den daglige ledelse af SDU. Medlemmerne af rådet har her muligheden for at rådgive ledelsen både om de fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.

Universitetsbestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager universitets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger de strategiske retningslinjer for dets organisation og udvikling.

Redaktionen afsluttet: 24.11.2018