Studienævn for Psykologi

Medlemmer

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 6 medlemmer: 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

  • Ulrich Kirk 
  • Anna Thit Johnsen
  • Anja Hvidtfeldt Stanek

Der vælges en formand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar.

Studerende

  • Bastian Christian Reese Dam
  • Lisa Ruotsalainen Lønkjær
  • Anders Müller 

Der vælges en næstformand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar.

Studiekoordinator

  • Anne-Christina Nielsen
Aktuel dagsorden
Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for Psykologi - 2018 (med forbehold for ændringer)

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 19. februar 2019

Tirsdag den 5. februar 2019

onsdag den 3. april 2019

Onsdag den 20. marts 2019

Torsdag den 23. maj 2019

Torsdag den 9. maj 2019

Onsdag den 18. september 2019

Onsdag den 4. september 2019

Tirsdag den 29. oktober 2019

Fredag den 11. oktober 2019

Onsdag den 11. december 2019

Onsdag den 27. november 2019

Sidst opdateret 11. januar 2019 

Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2020.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies