Menu

Studienævn for Psykologi

Medlemmer

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 6 medlemmer: 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

  • Ulrich Kirk 
  • Anna Thit Johnsen
  • Anja Hvidtfeldt Stanek

Der vælges en formand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar.

Studerende

  • Bastian Christian Reese Dam
  • Lisa Ruotsalainen Lønkjær
  • Anders Müller 

Der vælges en næstformand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar.

Studiekoordinator

  • Anne-Christina Nielsen
Aktuel dagsorden

Der er ingen aktuel dagsorden.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for Psykologi - 2018 (med forbehold for ændringer)

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 20. februar 2018

Tirsdag den 6. februar 2018

Tirsdag den 20. marts 2018

Tirsdag den 6. marts 2018

Tirsdag den 22. maj 2018

Tirsdag den 8. maj 2018

Tirsdag den 28. august 2018

Tirsdag den 14. august 2018

Tirsdag den 9. oktober 2018

Tirsdag den 25. september 2018

Tirsdag den 4. december 2018

Tirsdag den 20. november 2018

Sidst opdateret 30. januar 2018

Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2017. Årshjulet for 2018 godkendes på studienævnsmødet den 20. februar og vil herefter være tilgængeligt her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies