Menu

Studienævn for Psykologi

Medlemmer

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer

Studienævn for Psykologi består af 6 medlemmer:  3 studerende og 3 videnskabelige medarbejdere.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. 1. januar 2017:

Videnskabelige medarbejdere

 • Ulrich Kirk (formand)
 • Tonny Elmose Andersen
 • Anja Hvidtfeldt Stanek
 • Søren Birkeland (suppleant)

Studerende

 • Benjamin Johannes Esbjerg (næstformand) 
 • Marie Zerafine Rishede
 • Marie Ølund Nielsen

Studiekoordinator

 • Kirsten Zeuthen
Aktuel dagsorden

Der er ingen aktuel dagsorden.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og ansøgningsfrister

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

Mandag den 6. februar 2017

Mandag den 23. januar 2017

Tirsdag den 28. marts 2017

Tirsdag den 14. marts 2017

Tirsdag den 23. maj 2017

Tirsdag den 9. maj 2017

Tirsdag den 5. september 2017

Torsdag den 22. august 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017

Tirsdag den 17. oktober 2017

Tirsdag den 12. december 2017

Tirsdag den 28. november 2017

 

Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelse
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2017 her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies