Skip to main content

Studienævn for Psykologi

Medlemmer

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 6 medlemmer: 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

  • Ulrich Kirk;
  • Anna Thit Johnsen;
  • Anja Hvidtfeldt Stanek

Der vælges en formand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar 2018.

Studerende

  • Gunnar Valdemar Grunert;
  • Lisa Ruotsalainen Lønkjær;
  • Anders Müller

Der vælges en næstformand på det konstituerende studienævnsmøde den 20. februar 2018.

Studiekoordinator

  • Anne-Christina Nielsen
Aktuel dagsorden
Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for Psykologi - 2020 (med forbehold for ændringer)

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

4. februar 2020

21. januar 2020

25. marts 2020

11. marts 2020

26. maj 2020

12. maj 2020

15. september 2020

1. september 2020

28. oktober 2020

9. oktober 2020

3. december 2020

19. november 2020

Sidst opdateret 23. januar 2020

Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater

Studienævnsmøder i 2020

Studienævnsmøder i 2019

Studienævnsmøder i 2018

Studienævnsmøder i 2017

Studienævnsmøder i 2016

Forretningsorden og årshjul

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2020.