Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Institutråd for Institut for Psykologi

Institutrådet søger at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institut niveau. Det har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Institutrådet bidrager derfor både til det faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning og uddannelse, samtidig med at der sørges for en kvalitetssikring af Institut for Psykologi.

Derudover har Institutrådet fokus på studentermiljø og -trivsel, samt bidrager til at bedre de fysiske og sociale rammer både for medarbejdere og studerende. Blandt andet var Institutrådet med i processen, hvor de studerende skulle fik adgang til egne lokaler.

Rådet består af 10-15 medlemmer, hvor Institutlederen er født medlem og formand for rådet. Derudover består rådet af fem medlemmer blandt instituttets videnskabelige medarbejdere (undervisere), hvoraf mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Herudover vælges der tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere (sekretærer) og tre studerende.

Institutrådet afholder møder mindst to gange i semestret. Referater af mødet er offentligt tilgængeligt og kan tilgås her.

 

Institutråd for Institut for Psykologi

per 1. september 2023

Forperson

Institutleder, Rikke Holm Bramsen

Valggruppe 1 (VIP):

Christian Gerlach

Lektor, Christian Gerlach

Lotte Huniche

Lektor Lotte Huniche

Mette Elmose Andersen

Lektor Mette Elmose Andersen

Kirsten Kaya Roessler

Professor Kirsten Kaya Roessler

Ulrich Kirk

Lektor Ulrich Kirk

 
Valggruppe 2 (TAP):
Anne-Christina Nielsen

Studiekoordinator Anne-Christina Nielsen

 
Charlotte Dickmeiss

Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss

Thorbjørn H. Jensen

Vakant

 
Valggruppe 3 (STUD):

Trine Banzon

Trine Banzon

trban18@student.sdu.dk

Inge Godiksen Buhrkall

Linnea Brønnum Hansen

linneabh@health.sdu.dk

Leila Sabanovic

Gitte Karina Henriksen

gihen09@student.sdu.dk

 Sidst opdateret: 05.09.2023