Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Institutråd for Institut for Psykologi

Institutrådet søger at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institut niveau. Det har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Institutrådet bidrager derfor både til det faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning og uddannelse, samtidig med at der sørges for en kvalitetssikring af Institut for Psykologi.

Derudover har Institutrådet fokus på studentermiljø og -trivsel, samt bidrager til at bedre de fysiske og sociale rammer både for medarbejdere og studerende. Blandt andet var Institutrådet med i processen, hvor de studerende skulle fik adgang til egne lokaler.

Rådet består af 10-15 medlemmer, hvor Institutlederen er født medlem og formand for rådet. Derudover består rådet af fem medlemmer blandt instituttets videnskabelige medarbejdere (undervisere), hvoraf mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Herudover vælges der tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere (sekretærer) og tre studerende.

Institutrådet afholder møder mindst to gange i semestret. Referater af mødet er offentligt tilgængeligt og kan tilgås her.

 

Institutråd for Institut for Psykologi

per 1. januar 2021

Valggruppe 1 (VIP):

Christian Gerlach

Professor, MSO, Christian Gerlach

Institut for Psykologi

Lotte Huniche

Lektor Lotte Huniche

Institut for Psykologi

Mette Elmose Andersen

Lektor Mette Elmose Andersen

Institut for Psykologi

Kirsten Kaya Roessler

Professor Kirsten Kaya Roessler

Institut for Psykologi

Ulrich Kirk

Lektor Ulrich Kirk (1. suppleant)

Institut for Psykologi

Martin Mau

Ph.d. studerende Martin Mau

Institut for Psykologi

Valggruppe 2 (TAP):
Anne-Christina Nielsen

Studiekoordinator Anne-Christina Nielsen

Institut for Psykologi

Charlotte Dickmeiss

Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss

Institut for Psykologi

Thorbjørn H. Jensen

Specialkonsulent Thorbjørn H. Jensen

Institut for Psykologi

Valggruppe 3 (STUD):

Trine Banzon

Trine Banzon

trban18@student.sdu.dk

Inge Godiksen Buhrkall

Inge Godiksen Buhrkall

inbuh17@student.sdu.dk

Leila Sabanovic

Leila Sabanovic

lesab19@student.sdu.dk

Download Valgudvalget (.pdf format).

Sidst opdateret: 03.03.2021