Skip to main content

NY RAPPORT: Høj krise-selvtillid hos erhvervslederne - men paraderne er oppe

Udefrakommende store kriser er efterhånden mere normalen end undtagelsen, har også dansk erhvervsliv måtte sande. Derfor er krise-selvtillid blandt erhvervsledere vigtigere end nogen sinde før. Succes og styrke i hvilken som helst stor krise kræver handling, og handlingen kræver krise-selvtillid. Krise-selvtillid er netop temaet for en ny mini-rapport, som er udgivet af professor Kim Klyver og hans kollega lektor Suna Løwe Nielsen.

Vi undersøgte danske erhvervslederes krise-selvtillid i efteråret 2021, da Covid-19 første gang blev karakteriseret som ikke-samfundskritisk. På det tidspunkt havde danske erhvervsledere været igennem to bølger af Coronakrisen og havde opsamlet erfaringer, som kunne understøtte opbygningen af deres krise-selvtillid. Og det er nok også netop denne krise-selvtillid, der er afgørende for, hvordan de handler lige nu under krigen i Ukraine”, beretter Kim Klyver. To resultater springer i øjerne:

  1. Danske erhvervsledere i SMV’er har relativ høj krise-selvtillid. De har stor tillid til egne kompetencer, viden og parathed til at kunne håndtere fremtidige store kriser.
  2. Kriser indebærer både farer og muligheder. Men de danske erhvervsledere har størst tillid med hensyn til at kunne undgå krise, og mindre med hensyn til at kunne udnytte fremtidige store kriser. Krise-selvtilliden er således en smule defensiv orienteret. Erhvervslederne har også paraderne oppe.

I mini-rapporten er der flere detaljer og tal at hente om krise-selvtilliden, herunder også en karakteristik af hvem der oftest har krise-selvtillid. Og der er også nogle anbefalinger til både de erhvervsledere med høj krise-selvtillid og til ledere med lav krise-selvtillid.

De store kriser vælter ind

Vigtigheden har krise-selvtillid understreges af, at de danske virksomheder står overfor flere store kriser at reagere på og handle i lige nu. Isoleret set er Coronakrisen på sin vis sundhedsmæssigt ovre i Danmark. Men verdenen kæmper stadig med forskellige efterveer, udbrud og især måske forsyningsproblemer. Corona-nedlukningen af Shanghai - byen med verdens største containerhavn – har i den grad sat forsyningsproblemerne på spidsen. Containerskibe hober sig op i. Peter Bøgh Hansen, politisk chef for DI i Kina, vurderer ”…at følgerne af ophobningen i Shanghai kan blive større og længerevarende, end de var, da et containerskib i marts 2021 blokerede Suez-kanalen”.

Samtidig rammes erhvervslivet af krigen i Ukraine. Ligesom Corona skaber krigen omfattende udfordringer og usikkerheder. Mange virksomheder har måtte nedlukke afdelinger eller afvikle aktiviteter i Rusland, mens krigen som helhed har skabt flygtningestrømme og forhøjede priser på essentielle råvarer såsom hvede. Og krigen har yderligere forringet leveringssikkerhed og forlænget leveringstider. Måske allerværst betyder afhængigheden af russisk gas, at energipriserne er steget markant og skubber yderligere til inflationen. Væksten i verdensøkonomien er på spil.

Som om det ikke er nok, så står virksomhederne ydermere midt i en igangværende klimakrise. Konsekvenser er uoverskuelige, hvis løsningerne ikke findes – eller de findes for langsomt. Vi er i tidsnød”, understreger Suna Løwe Nielsen. Trods mange virksomheders villighed til transformere sig og blive klimavenlige ved f.eks. at engagere sig i grøn innovation, mangler der blandt SMV’erne endnu mere indsigt i, hvordan en klimaomstilling kan gribes an.

Hvorfor krise-selvtillid spiller en rolle  

Man kan tale om en generel tillid, men også om selvtillid inden for forskellige områder. Det samme barn kan have stor selvtillid på fodboldbanen - men en lille selvtillid på skolebænken, ligesom den samme erhvervsperson kan stor selvtillid bag computerens Excel-ark, men ikke som leder.

Under usikre omstændigheder og kriser spiller krise-selvtillid en afgørende rolle, fordi tilliden giver handlekraft. Krise-selvtilliden hjælper virksomheden ud af krisers choktilstand, hvilket igen gør virksomheden i stand til at reagerer mere fornuftigt i krisens virvar. Vejen ud af chok-stilstanden kan f.eks. give virksomheden mulighed for mere velovervejet at forsøge at vedligeholde sin kerneforretning eller tilpasse sig den nye krisesituation via kriseinnovation. En bedre vej frem end chokreaktioner.

Læs rapporten

Selvtillid vigtig i kriseledelse.

Om projektet

Mini-rapporten er udgivet af Professor Kim Klyver og lektor Suna Løwe Nielsen i forbindelse med projektet ”Hvad skal SMV’er lære af Covid-19”. Den er dermed en del af et forskningsprojekt fra SDU, finansieret af Industriens Fond, og laves i samarbejde med SMVdanmark, Business Kolding, og Erhvervshus Sydjylland. Projektet ser på, hvad SMV’er kan lære af Covid-19 krisen. Mini-rapportens afsæt er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder.

Industriens Fond har finansieret projektet med 2,1 mio. kroner. Det er et af flere projekter, som indgår i fondens Coronaindsats genstartNU.dk med det formål at støtte små og mellemstore virksomheder gennem krisen.

Se projektets hjemmeside.

Kommende ny bog

Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen udkommer den 30. maj 2022 med en ny bog: Store kriser – Parathed og strategier i danske virksomheder. Bogen udkommer på Akademisk Forlag.


Kriseselvtillid

Hent mini-rapporten her ...

Redaktionen afsluttet: 26.04.2022