Skip to main content

Studerende klar til at sende satellitter ud i rummet

Fire danske universiteter er gået sammen med Industriens Fond og har skabt satellitprogrammet DISCO, der er målrettet studerende.

Af Birgitte Svennevig, , 18-11-2020

Studerende på universiteter og gymnasier skal være med til at udvikle og kommunikere med de nye små satellitter, CubeSats. De  er små satellitter, der består af moduler på 10x10x10 centimeter. CubeSats er billigere end almindelige satellitter, de vejer mindre, og de er lettere at sende ud i rummet.

Det bliver resultatet af den nye nationale organisation, der skal stå for CubeSats-baserede uddannelsesforløb på danske universiteter og gymnasieskoler.

Det er Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og IT Universitetet, der går sammen i arbejdet om DISCO -The DanIsh Student Cubesats prOgram, som Industriens Fond har besluttet at bevilge 4,25 millioner kroner til.

- Jeg er begejstret for, at Industriens Fond har valgt at støtte DISCO projektet. Det er første gang, at vi på SDU skal være med til at udvikle og opsende satelitter, og projektet kommer i høj grad til at blive drevet af vores dygtige studerende selv, siger tovholderen på SDU, fysiker Mads Toudal Frandsen.

Uddannelsesforløbet kan med tiden blive bredt ud til flere skoler og universiteter.

- Tænk engang, at studerende på fire danske universiteter, som en del af deres uddannelse, skal designe, programmere og bygge små satellitter, der skal sendes i bane over Arktis. Det kommer til at skabe en helt ny form for praktisk erfaring i undervisningen. Sammen med gymnasieelever vil de studerende efter opsendelsen kunne kommunikere med satellitten, nedtage og arbejde med data og billeder fra de polare egne. Det er da ret vildt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Danske universiteter var nogle af de første til at lave uddannelsesaktiviteter med udgangspunkt i opsendelse af såkaldte CubeSats. Derfor er Danmark i dag en af de førende nationer inden for udvikling og produktion af CubeSats.

- Verdensrummet er stort og dragende og kan inspirere unge mennesker til at blive mere interesserede i naturvidenskaberne. Derudover er verdensrummet også vært for en voksende rumindustri. Her kan Danmark og dansk erhvervsliv gøre sig endnu mere gældende i fremtiden. Men det kræver nogle særlige kompetencer, og den slags kompetencer gøder vi nu med det her initiativ, siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Hvis Danmarks styrkeposition skal fastholdes, kræver det, at de danske universiteter fortsætter med at bruge CubeSats i undervisningen og derigennem udvikler fremtidens rum-ingeniører og fysikere. Målet er, at DISCO bl.a. fører til flere nye start-ups i inkubatorprogrammet ESA BIC Denmark.

- Jeg husker de studerendes store entusiasme, da deres satellit blev sendt i kredsløb fra ISS i oktober 2015, og jeg glæder mig meget til at se et nyt hold af danske studentersatellitter sendt i rummet, siger ESA astronaut Andreas Mogensen, der er ambassadør for DISCO.

DISCO omfatter også 10 mobile jordstationer, dvs. antenner der kommunikerer med satellitterne. De mobile jordstationer vil, via Naturvidenskabernes Hus, blive lånt ud til danske gymnasier, der dermed får mulighed for at lytte til de nye DISCO CubeSats under kyndig vejledning af de studerende i projektet.


Fakta:

- Programmet udspringer af Uddannelses- og Forskningsministeriets Partnerskab for rumrelaterede uddannelser, der deler en fælles mission, at “Danmark skal være førende i at anvende rumbaseret teknologi, viden, data og infrastruktur som en uddannelsesmæssig ressource på de danske universiteter”.

- DISCO vil bidrage til at sikre kvalificerede kandidater til de start-ups inden for rumområdet, som ESA Business Incubator Denmark (ESA-BIC Denmark) kan hjælpe på vej - også med en bevilling fra Industriens Fond.

- En CubeSat er en satellit, der er bygget op af moduler på 10x10x10 centimeter. Senest har det amerikanske firma SpaceXs Starlink program med opsendelse af over 700 satellitter ført til at opsendelsen af CubeSats er blevet væsentlig billigere.

- Aalborg Universitet var med til at opsende en af de allerførste studentersatellitter i 2003 og siden har en lang række internationale universiteter, inklusive Aarhus Universitet, ladet studerende opsende CubeSats, som en del af deres uddannelse. Aalborg og Aarhus vil nu dele deres erfaringer med Syddansk Universitet og IT Universitetet.

- Naturvidenskabernes Hus vil stå for udviklingen af undervisningsmateriale om de mobile jordstationer til gymnasierne.

- Inden universiteterne kan opsende satellitterne, skal de først godkendes af myndighederne i henhold til den danske rumlov, som fastlægger rammerne for, at danske rumaktiviteter sker på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag.


Link til partnerskab for Rumrelaterede Uddannelser.

LINK til ESA BIC DK.


Redaktionen afsluttet: 18.11.2020