Skip to main content
DA / EN
Grøn omstilling

10 millioner til nyt elitecenter med solen i centrum

Et nyt eliteforskningscenter under SDU Climate Cluster har en holistisk tilgang til solenergi. Centret vil ikke blot designe, bygge og udvikle papirstynde, bøjelige solcellepaneler, som kan sættes op på alverdens ting, men også kigge på, hvordan de implementeres i samfundet og hvordan forbrugerne bedre tager imod de nye løsninger.

Af Sune Holst, , 01-03-2023

Store samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringerne kræver tværfaglige løsninger. Selvom jeg nu igennem mere end ti år har forsket i solceller, så er det første gang, at der har været mulighed for at inkludere alle fagområder, og det ser jeg virkelig frem til. Det handler om at gøre klimaforskningen anvendelig i samfundet.

Morten Madsen, Centerleder CAPE

Sådan lyder det fra professor Morten Madsen. Han er koordinator for et nyt elitecenter under SDU Climate Cluster, som har modtaget 10 millioner kroner over de næste fire år. Centret har fået navnet SCC Elite Centre on Solar Energy Conversion and Storage (SOLEN), og som navnet indikerer, centrerer forskningen sig om at udvikle teknologier til at høste, lagre og bruge solenergi.

 

Solenergi udgør kun fire procent af verdens samlede strømproduktion

Solenenergi er helt essentiel, hvis vi skal forhindre en temperaturstigning på mere end de 2 grader, der har været verdens erklærede klimamål siden Paris-aftalen blev indgået i 2015. På kun tre timer bliver Jordens overflade bestrålet af Solen i et omfang, der svarer til verdens årlige energiforbrug. Men selvom solenergi er ét af de hurtigst voksende markeder inden for den grønne omstilling, så udgør den blot fire procent af verdens samlede strømproduktion.

”Og det skal vi have lavet om på. Vi har i flere år forsket i organiske solceller, som ikke blot er millimeter tynde, men også bæredygtige og kan designes i farve, fleksibilitet og også gennemsigtighed. På sigt kan vi udvinde strøm med solcellerne og derefter enten lagre den i superkondensatorer eller lave strømmen om til grøn brint, hvilket vi også er begyndt at forske i. På den måde passer teknologierne sammen og spiller direkte ind i Power-to-X,” fortæller Morten Madsen.

En holistisk tilgang nødvendig

Organiske solceller, superkondensatorer, grøn brint og Power-to-X er alle termer, der ligger for enden af regeringens hockeystav-model, men selvom det måske er ingeniørerne og de naturfaglige og tekniske videnskaber, der skal udvikle løsningerne i forbindelse med klimaudfordringerne, så er ekspertise inden for humaniora og samfundsvidenskab nødvendig for at bringe løsninger i spil.

Det handler om at gøre klimaforskningen anvendelig i samfundet, f.eks. at få virksomheder til at investere i teknologien, men også at informere forbrugerne om de nye teknologier, så vi kan få minimeret evt. barrierer og få dem implementeret i dagligdagen.

Morten Madsen, Centerleder CAPE

Professoren mener, at en holistisk tilgang er vigtig i forhold til at håndtere klimaændringer, fordi den anerkender, at klimaændringer er et komplekst og indbyrdes forbundet problem, som påvirker forskellige aspekter af vores liv, herunder miljøet, økonomien og sociale systemer.

”En tværfaglig tilgang med involvering af forskere fra flere fakulteter er med til at sikre, at vores bestræbelser på at afbøde og tilpasse os klimaændringer er omfattende, velkoordinerede og gensidigt forstærkende, hvilket i sidste ende fører til mere effektive og bæredygtige resultater.”

Som eksempler nævner Morten Madsen, at det er vigtigt med modeller for miljøaspekterne i forbindelse med fremstilling og genanvendelse af solceller.

”Vi bryster os jo af, at solenergi er grøn energi, men i den sammenhæng er det også vigtigt at have sig for øje, hvorvidt der er miljøbelastning i forbindelse med fremstillingen af dem. Hvor kommer materialerne fra? Af hvem og hvordan bliver de fremstillet?”

SDU's nye elitecenter for klimaforskning

SDU Climate Cluster har etableret de første to af fem elitecentre for klimaforskning. Aquatic Nature Based Solution for Climate Change Mitigation and Adaptation (ABC'er) er etableret på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Elite Center for Solar Energy Conversion and Storage (SOLEN) på Det Tekniske Fakultet. Hvert center får bevilget op til 10 millioner kroner for en fireårig periode. Centrene skal sikre, at tværfaglig forskning foregår på højt internationalt niveau på hvert af SDU's fem fakulteter, og at de understøtter SCC's mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050.

Mød forskerne

Morten Madsen er professor ved Syddansk Universitet og leder af Centre for Advanced Photovoltaics and Thin-film Energy Devices (SDU CAPE).

Du kan læse mere om ham her: Nysgerrighed driver nanoforsker: Morten blev professor som 40-årig

”Vi har sat det perfekte hold til dette elitecenter, hvor alle byder ind med unik viden og kompetencer. Derfor vil jeg gerne nævne dem alle:”

  • Professor Brooks Alexandra Kaiser, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, baka@sam.sdu.dk, Esbjerg
  • Professor mso, Kerstin Fischer, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Det Humanistiske Fakultet, kerstin@sdu.dk, Sønderborg/Kolding
  • Professor Ulla Gro Nielsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Det Naturvidenskabelige Fakultet, ugn@sdu.dk, Odense
  • Lektor Steffen Bähring, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Det Naturvidenskabelige Fakultet, sbahring@sdu.dk, Odense
  • Professor N. Asger Mortensen, SDU POLIMA, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, namo@mci.sdu.dk, Odense
  • Lektor Vida Engmann, SDU CAPE, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, engmann@mci.sdu.dk, Sønderborg
  • Lektor Jacek Fiutowski, SDU NanoSYD, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, fiutowski@mci.sdu.dk, Sønderborg
  • Lektor Jakob Kjelstrup-Hansen, SDU NanoSYD, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, jkh@mci.sdu.dk, Sønderborg
  • Adjunkt Joel Cox, SDU POLIMA, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, cox@mci.sdu.dk, Odense
  • Postdoc Line Jelver, SDU POLIMA, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet, lije@mci.sdu.dk, Odense
Redaktionen afsluttet: 01.03.2023