Skip to main content

Den Smarte Fabrik sætter skub i mindre virksomheder

Det Tekniske Fakultet er med i et nyt projekt, der netop har fået over 3,5 mio. kr. til at styrke mindre og mellemstore virksomheders markeds- og innovationsmuligheder i Sønderborgområdet.

Industriens Fond har netop bevilget 3.625 000 kr. til at støtte et samarbejdsprojekt mellem Det Tekniske Fakultet og en række mindre og mellemstore virksomheder (MMV) i Sønderborgområdet.

Formålet med projektet, Den smarte Fabrik, er, at virksomhederne, der alle er del af klyngen Mechatronic Cluster Denmark, vil blive styrket – både hver for sig og sammen.

”I takt med de store virksomheder reducerer antallet af underleverandører, er det helt afgørende, at danske MMV’er tænker i nye løsninger, der kan styrke deres konkurrenceposition. Den virtuelle netværksplatform – ’Den smarte fabrik’ – kan være en løsning til at sikre dette. Forventningen er, at erfaringerne også vil gavne andre netværkssamarbejder,” siger adm. direktør i Industriens Fond Mads Lebech.

Udvikling af nye forretningsområder
I projektet, der starter i januar 2013, vil blive etableret nye dynamiske samarbejder mellem virksomheder og organisationer, som vil gøre virksomhederne i stand til at udvikle nye produkter og forretningsområder både lokalt og globalt.

”Samarbejdet mellem Mechatronic Cluster Denmark og fakultetet vil skabe nye organisations- og produktionsformer, som gør underleverandører mere konkurrencedygtige. Der vil blive skabt vækst i de involverede virksomheder i form af nye produkter og projekter, som vil styrke eksporten,” vurderer lektor Arne Bilberg fra Mads Clausen Instituttet.

Netværk styrker
Den smarte fabrik er organisk, og nye virksomheder kan blive medlemmer af samarbejdet eller bruge konceptet til at danne egne netværk og virtuelle fabrikker. Ingeniørvirksomheden Delta hjælper med at implementere innovationen.

”At en klynge af MMV’er skaber en fælles virtuel fabrik, som er ’smart’ – dvs. fleksibel og adræt i forhold til nye produkter og markeder – er en ny og meget spændende tanke. Virksomheder har kompetencer, der komplementerer hinanden, og en udbygning af netværket vil sammen gøre dem stærke i forhold til større projekter og produkter,” mener Hans Ørum, adm. direktør Høier og Vendelbo A/S, der er formand for Mechatronic Cluster Denmark.

Mekatronik-forskning ud i virksomheder
Projektets mål er også for alvor at bygge bro mellem Det Tekniske Fakultet og virksomheder i Sønderborgområdet. Det sker ved at gøre den tekniske forskning i mekatronik mere operationel for virksomhederne, så de får et kompetenceløft. Samtidig vil universitetet afprøve og videreudvikle forskning inden for innovation, teknologi og forretningsudvikling.

For mere information kontakt
Lektor Arne Bilberg, tlf. 6550 1629 / 6011 1629 og e-mail abi@mci.sdu.dk  

Om Den smarte fabrik
Starter 2013 og løber over 3,5 år.
Finansiering: Industriens Fond støtter projektet med 3.625 000 mio. kr.
Deltagere: Mechatronic Cluster Denmark, Delta, Mads Clausen Instituttet (MCI) på SDU og Institut for Teknologi og Innovation (ITI) på SDU.

Projektet er inspireret af ”best practice cases” fra blandt andet Brain Port i Holland, hvor en række mindre virksomheder blev skabt i kølvandet af Philips. Disse virksomheder samarbejder i dag om store opgaver og har med held etableret en virtuel organisation. Det forventes, at projektet vil få stor betydning for Sønderborgs erhvervsliv fremover.Redaktionen afsluttet: 12.12.2012