Skip to main content
DA / EN

Robotter kan nu efterligne menneskers arbejde

Det er lykkes forskere på Syddansk Universitet at skabe et robotsystem, der kan efterligne menneskers handlinger. Samtidig kan robotterne lære af deres erfaringer. Det kan sikre, at arbejdspladser i industrien bliver i Danmark.

En mand sætter fire klodser sammen. Foran ham står en robothånd, som har sine kamera-øjne stift rettet mod mandens arbejde. Da manden er færdig med at samle klodserne i den ønskede form, begynder robotfingrene at efterabe mandens handlinger og samler de fire klodser på nøjagtig samme måde.

- Robotten ser mandens bevægelser med 3D-kameraer. Den indprenter sig bevægelsesmønstret og gentager det. Robotterne kan med succes håndtere 4-5 forskellige objekter, og vi kan introducere nye objekter, fortæller professor Norbert Krüger fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Øvelse gør robotterne hurtigere
Det er lykkes forskere at få robotter til at udføre en konkret opgave ved at vise den, hvordan den skal gøre. På den måde kan forskerne programmere robotten blot ved demonstration. Derudover har forskerne fra Det Tekniske Fakultet fået robotterne til at lære af deres erfaringer.

- Vi så, at robotterne blev hurtigere for hver gang, de prøvede at samle en ting. Første gang robotten skulle samle klodserne tog det 40 sekunder. Anden gang var robotten blevet dobbelt så hurtig på fingrene, så det nu kun tog 20 sekunder. Det betyder, at robotten kan lære af sine erfaringer, pointerer Norbert Krüger.

Projektet er en del af det treårige europæiske forskningsprojekt IntellAct. Projektet går ud på at få robotter til at forstå menneskers handlinger i en produktionskontekst og selv være i stand til at udføre dem. Og forskernes resultater kan revolutionere industriarbejdspladserne.

- Ved at kombinere forskningsresultater fra projektets partnere er vi i stand til at opbygge et system, hvor robotten for eksempel kan finde en møtrik og skrue den på en bolt. At samle en genstand op og sætte den ned i et hul er en universel handling, som foregår rigtig mange steder i produktionen, siger adjunkt Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, og næste skridt er nu at afprøve teknologien i industrien.

- Det vil betyde meget for virksomhederne, hvis de kan programmere robotterne ved simpel demonstration i stedet for, at de skal have en dyr robotingeniør til at programmere robotten, hver gang den skal udføre en ny opgave, siger Norbert Krüger.

Ingen grund til at flytte arbejdspladser
I dag er robotter for dyre for små- og mellemstore virksomheder. Mange industriarbejdspladser flytter derfor pakke- og samleopgaver til for eksempel Kina, hvor lønnen er meget mindre. Men med fleksible robotter, vil der ikke længere være nogen økonomisk gevinst i at flytte arbejdspladser til lavtlønslande.

- Det er vigtigt for hele samfundet, at vi kan holde på vores industrivirksomheder. Tidligere mente politikerne, at vi kunne overleve på videnstunge arbejdspladser, når udviklingsafdelingerne blev tilbage. Men det har vist sig, at det er bøvlet for mange virksomhederne at have produktions- og udviklingsafdelinger adskilt, så udviklingsafdelinger følger ofte efter produktionsafdelinger til udlandet. Derfor er vi nødt til at arbejde for at bevare industriarbejdspladser i Danmark, siger Norbert Krüger.

Kontakt
Professor Norbert Krüger fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet: 2778 7483, norbert@mmmi.sdu.dk 
Adjunkt Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet: 2440 9545, trs@mmmi.sdu.dk

Læs mere om Det Tekniske Fakultet.

Redaktionen afsluttet: 21.03.2014