Skip to main content

Lettere adgang til hospitaler giver virksomheder vækst

Nordens største investering i velfærdsinnovation, Patient@home, har været motor for en kulturændring på hospitaler. Nu bliver der ikke kun taget varmt imod patienter men også virksomheder. Og det skaber vækst.

Af Birgitte Dalgaard, bird@tek.sdu.dk

Antallet af ældre over 65 år er stærkt stigende. Samtidig vokser antallet af ældre, som udvikler diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Men de ældre udviser også større handlekraft.

De ønsker at være i egen bolig og have kontrol med deres helbred. Det stiller nye krav til sundhedsvæsnet og til opfindelse af nye produkter, som giver de ældre muligheder for egenomsorg.

Med en investering på 190 millioner kroner fra blandt andre Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum blev Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, Patient@home rullet ud fra SDU i 2012.

Virker det, eller gør det ikke?

Konkret har det ført til 45 nye produkter. Og en stor del af succesen tilskriver deltagende virksomheder, at der er skabt bro til hospitaler.

- Patient@home har åbnet døre for os ind til sygehusene. Vi har fået adgang til klinikere, som vi ellers ikke havde mulighed for at komme i tale med, siger Ulrik Schønnemann, der er partner i virksomheden MedWare, som udvikler web- og appløsninger til sundhedssektoren.

Medware har igennem Patient@home udviklet en app, som giver patienter med knogleskørhed målrettet viden om blandt andet kost, motion, medicin og scanningsresultater.

Det er en af de mange apps, som er udviklet for at give patienter de bedste forudsætninger for selv at gøre, hvad der er muligt for at leve fornuftigt på trods af forskellige sygdomme.

- Samarbejdet gennem Patient@home har gjort, at appen hurtigt kunne testes hos brugerne. Det betyder, at vi nu står med et godt og gennemtestet produkt, som giver vækst i vores forretning.

- Appen bliver nu tilbudt patienter på OUH, Svendborg Sygehus og Region Sjælland og Kolding Kommune er interesseret, fortæller Ulrik Schønnemann.

Fodfæste til nyt marked

Hanne Hansen-Nord fra den finske virksomhed NewIcon er helt enig. Hun har oplevet stor hjælp fra netværket omkring Patient@home til at få fodfæste på et nyt marked.  

- Patient@home har stor betydning for, at vi er ved at skabe en afdeling i Odense. Vi har gennem samarbejdet fået en unik mulighed for at teste vores elektroniske medicinskab på OUH.

- Det er en uvurderlig hjælp for at komme videre med vores produkt og skabe vækst og arbejdspladser, siger key account manager hos NewIcon Group Denmark, Hanne Hansen-Nord.

Patient@home-robot

Løsninger til gavn for patienter

I 2016 fik OUH en innovationsstrategi: Mennesket først - gennem innovation og samarbejde. Med strategien erkender OUH nødvendigheden af at samarbejde med private firmaer med henblik på hurtigt at teste og finde løsninger på kliniske problemstillinger.

Ud af strategien er vokset afdelingen CoLab. På hjemmesiden står, at visionen er at udvikle nye, bedre og mere effektive sundhedsydelser på tværs af sektorer og i samarbejde med borgere, medarbejdere og private leverandører af velfærdsteknologi.

- Ideen med CoLab er at give firmaer én hurtig og effektiv indgang til test, samarbejde og udvikling sammen med os. Vi har kopieret Patient@home-redskaberne ind i en struktur, ikke kun på OUH men på alle hospitaler i Region Syddanmark, siger OUH-direktør Peder Jest og fortsætter:

- Man kan sige, at Patient@home har været motor for et nødvendigt samarbejde med private firmaer. Hvor vi har kunnet hjælpe med hurtigt at teste nye produkter og finde løsninger til gavn for patienterne, og som gør hverdagen bedre for personalet.

Høj succesrate

I løbet af de seneste seks år har 66 virksomheder deltaget i Patient@home, og forskningsleder Uffe Kock Wiil fra SDU Sundhedsteknologi mener, at samarbejdet med OUH er en væsentlig grund til, at det er lykkes virksomheder at få nye produkter ordentligt testet og hurtigt klar til markedet.

- Efter fem år er 40-50 procent af alle projekter endt med et produkt eller en service. Samtidig er 50-60 procent af de udviklede produkter og services allerede implementeret i sundhedsvæsenet, siger Uffe Kock Wiil.

Han peger på rapporten ”Effektmåling og monitorering 2016”, hvor blandt andet effekten af Syddansk Vækstforums investering måles.

I rapporten står, at effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden 2012 — 2015 er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdinnovation.

Eksempler på projekter:

Den første Care-O-bot kommer til Danmark: Gennem Patient@home fik robotforskere fra SDU mulighed for at indkøbe en avancerede servicerobot. Forskerne har nu videreudviklet Care-O-botten, så den efter planen ruller ind på Ølby Ældrecenter i Køge i efteråret 2018, hvor den skal servere vand og hjælpe med vasketøj. 

KOL-kufferten: Telemedicinsk løsning for KOL-patienter udviklet og idriftsat på OUH i samarbejde med firmaet Medisat. Patienterne kan gennem patientkufferten tale med hospitalspersonale via video, og relevante medicinske apparater kan tilsluttes kufferten, så behandlingsmonitorering kan foretages i hjemmet.
Læs mere

Moto fliser: Interaktive træningsfliser fra Entertainment Robotics er blevet udviklet i Patient@home. Test af fliserne viser, at ældre får 150 procent bedre balance, stærkere ben ved at træne på fliserne.
Læs mere

Mød forskeren

Professor Uffe Kock Wiil, SDU Sundhedsteknologi

Kontakt

Læs mere om Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Besøg uddannelsessiden her

Redaktionen afsluttet: