Skip to main content

Talentfuld forsker modtager en halv million kroner

Postdoc Johan Christensen fra Institut for Teknologi og Innovation har netop modtaget en halv million kroner fra Det Frie Forskningsråd til at realisere sine forskningsmål.

Fordybelse i nye emner inden for fysikkens verden er postdoc Johan Christensens store interesse og forskningsfelt. Og det har nu medført en anerkendelse som ’en af de mest talentfulde yngre forskere’ og en medfølgende bevilling på en halv million kroner fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude (Vov at vide).

33-årige Johan Christensen, der er civilingeniør i Mekatronik, valgte sin karrierevej, da han skulle skrive speciale:

”Jeg interesserede mig for teoretisk og anvendt fysik. Jeg læste en hel del om optiske metamaterialer og plasmonik, og efter at have talt med min vejleder Morten Willatzen vidste jeg, at inden for akustikkens verden var der mange spændende analogier, der kunne efterforskes,” siger han.

Nye typer af materialer
Johans forskningsprojekt, Avanceret akustiske og elastiske metamaterialer for lyd absorbering, akustiske usynligheds kapper og negativ brydning, har til formål at udvikle nye typer af metamateriale, som kan give fuld kontrol over lydbølger og elastiske vibrationer.
Et metamateriale er et kompositmateriale, hvis materialeegenskaber bliver fremkaldt af den makroskopiske struktur i modsætning til et konventionelt materiale, hvor de fysiske bølge-egenskaber fremkommer af sammensætningen.

”Vi er et internationalt team med medlemmer fra Danmark, Spanien og Hong Kong, som prøver at udvikle disse materialetyper fx for at skabe perfekte akustiske absorbere og usynlighedskapper til elastiske bølger. Jeg har påtaget mig opgaven sammen med mine kollegaer at gennemføre numeriske simuleringer, hvor vi bliver understøttet af eksperimentalister fra Spanien og Hong Kong. Ikke kun har vi visse anvendelser for øje, men er fokuseret på at beskrive ny fysik,” forklarer han.

Bevilling giver nye muligheder
Johan har tidligere modtaget ca. 2.5 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd og den nye ekstra støtte giver Johan endnu bedre forskningsmuligheder:

”Jeg er selvfølgelig glad for at modtage midlerne, som konkret betyder, at mit postdocstipendium kan udvides tidsmæssigt, så også flere spændende emner indgår i projektet. Mit formål er at etablere et netværk af internationale topforskere, som vil hjælpe med at efterforske helt nye emner inden for mit interesseområde,” siger Johan.

For mere information kontakt
Johan Christensen, postdoc ved Institut for Teknologi og Innovation, tlf. 6550 7380 / joch@iti.sdu.dk

Om bevillingen
Johan Christensen modtog i 2012 2.5 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd og har i januar 2013 modtaget yderlig 0.5 millioner kroner fra Sapere Aude, der er Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram. Denne bevilling gives som en ekstra anerkendelse til de mest talentfulde af de yngre forskere, som i løbet af året har modtaget et postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd.

Redaktionen afsluttet: 11.01.2013