Skip to main content
DA / EN

Energi Fyn støtter to SDU-forskere

Mikkel Baun Kjærgaard og Henrik Midtiby får begge penge til fynske projekter.

Energi Fyn har netop uddelt 1,7 millioner kroner til projekter, der bidrager til at realisere gode ideer på Fyn, og to SDU-forskere er blandt modtagerne.

Lektor Mikkel Baun Kjærgaard fra Center for Energy Informatics får 241.500 kroner til forsøg, der skal øge energieffektiviteten i offentlige rum og bygninger. 

Bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget i Danmark, så det er vigtigt at øge energieffektiviteten af bygningsmassen, når det samlede energiforbrug skal sænkes. Og det har vist sig, at ændringer i brugernes adfærd kan påvirke en bygnings energieffektivitet med mere end 30 procent.

Forskerne vil derfor bruge en ny kontor- og undervisningsbygning, der står færdig på Campus Odense sidst på året, som laboratorium. De vil opsætte sensorer, der kan måle forbrugsmønstre,  og på den måde bidrage til at reducere energiforbruget. 

Senere vil forskerne samarbejde med Odense Kommune om at  brede den viden og de løsninger, der skabes, ud til kommunens bygninger. Projektet finder sted i 2015 og 2016.

Drone skal inspicerer hegn langs lufthavne

Også den anden prismodtager kommer fra Det Tekniske Fakultet. Postdoc Henrik Midtiby fra Mærsk-Instituttet modtager 150.000 kroner til udvikling af en drone til inspektion af hegn langs lufthavne.

Udviklingen og projektet sker i samarbejde med Hans Christian Andersen Airport, som netop ønsker at være det førende europæiske testcenter for anvendelse af ubemandede luftfartøjer.

Der er tale om et område, som gennem de sidste 3 år har haft stort fokus på Syddansk Universitet, hvor forskere har arbejdet med at opbygge viden inden for droneteknologien. Projektet forventes afsluttet til maj næste år.

Det var 10. gang, at Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond uddelte fondsmidler. 319 havde søgt, og 20 kom i betragtning.  

Redaktionen afsluttet: 08.05.2015