Skip to main content
Ensomhed

Ensomhed og social isolation er forbundet med øget risiko for type 2-diabetes

Danskere, der føler sig ensomme eller har få sociale kontakter, er i øget risiko for at udvikle kroniske sygdomme, herunder type 2-diabetes.

Interessen for ensomhed og social isolation er steget de seneste tyve år i takt med, at flere studier har dokumenteret en sammenhæng med øget syglighed og dødelighed.

En ny ph.d.-afhandling af Julie Christiansen, Institut for Psykologi, SDU, og forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, sætter fokus på, hvordan og i hvilken grad ensomhed og social isolation har betydning for helbredet og helbredsrelaterede forhold. 

Resultaterne peger blandt andet på, at ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Samtidig er ensomhed og social isolation forbundet med et højere forbrug af sundhedsydelser over tid.  

 

Øger risikoen for diabetes

Det er især sammenhængen med type 2-diabetes, der springer i øjnene. Her ses det, at både ensomhed og social isolation er forbundet med en markant forøget risiko. 

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi finder, at ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes over tid – en sammenhæng der tilsyneladende er stærkere end sammenhængen med hjertekarsygdomme, som vi også kender fra tidligere undersøgelser, fortæller Julie Christiansen og fortsætter:

- Resultaterne viser samtidig, at både sundhedsadfærd og psykologiske faktorer såsom nedtrykthed er med til at forklare, hvorfor ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for kroniske sygdom. 

 

Ensomhed og isolation er ikke det samme

Fundene bygger på en unik kombination af data fra befolkningsundersøgelsen “Hvordan har du det?" og registerdata.

Ifølge Julie Christiansen er det vigtigt at skelne mellem ensomhed og social isolation:  

- Det er forskel på ensomhed, som er en subjektiv, ubehagelig oplevelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder ens sociale behov – og dét at være socialt isoleret, der er et objektivt forhold, der alene handler om mængden af social kontakt. Sidstnævnte kan være selvvalgt. 

Afhandlingen viser, at både ensomhed og social isolation er forbundet med sygdom, om end risikoen for eksempelvis diabetes tilsyneladende er større for personer, der føler sig ensomme, end for personer, der har få sociale kontakter.

 

Oftere på skadestuen og ved lægen

Afhandlingen peger også på, at både ensomhed og social isolation er forbundet med et øget forbrug af sundhedsydelser. 

- Når vi kigger nærmere på disse sammenhænge, så er det imidlertid sådan, at det øgede forbrug, der er forbundet med at føle sig ensom eller at have få sociale kontakter, i høj grad forklares af andre forhold såsom alder, uddannelse og allerede eksisterende kronisk sygdom, forklarer Julie Christiansen. 

Justerer man for effekten af alder, uddannelse og kronisk sygdom, så har social isolation overordnet set ingen betydning for forbruget af sundhedsydelser. Ensomhed er derimod forsat forbundet med flere besøg ved egen læge og skadestudebesøg, om end effekten er lille. 

Mød forskeren

Julie Christiansen er ansat på Institut for Psykologi hos SDU, og i forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland.

Kontakt

Fakta

  • Julie Christiansen forsvarede sin ph.d.-afhandling onsdag 14. september 2022 i Odense på SDU under titlen: "Loneliness and social isolation – disentangling the associations with adverse health outcomes and investigating possible solutions". Resultaterne er publiceret i en række videnskabelige artikler. 

  • Ph.d.-projektet er støttet af Mary Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, DEFACTUM - Region Midtjylland og Syddansk Universitet.
Redaktionen afsluttet: 21.09.2022