Skip to main content

Sport and Health Sciences

Forskningsenheden Sport and Health Sciences arbejder både med præstationsoptimering og træthedsudvikling indenfor eliteidræt og sundhedsfremmende fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Aktuelt fra Institut for Idræt og Biomekanik