Skip to main content

Forskning i sektionen Civil and Architectural Engineering

Forskningen i sektionen Civil and Architectural Engineering er organiseret i et voksende antal forskningsområder.

Forskning i sektionen Civil and Architectural Engineering er organiseret i et voksende antal fokuserede forskningsområder. Forskningen finder sted også på tværs af disse fokusområder, og med samarbejdspartnere udenfor sektionen i multidisciplinære og transdisciplinæreforskningsprojekter. Fokuserede forskningsområder vil kunne udvikle sig til undergrupper under paraplyorganisa­tionen Civil and Architectural Engineering.


Computational Design and Digital Fabrication udforsker nye designprocesser og arkitektoniske løsninger i krydsfeltet mellem computer science, advanced manufacturing og emergent material technologies.

Facade Design and Engineering gransker aspekterne ved de opnåede resultater fra de ydre dele af nutidige og fremtidige bygninger, for at befordre omstillingen hen mod omkostningsoptimale og bæredygtige bygninger.

Betonkonstruktioner undersøger bæreevne og deformationskapacitet for traditionelle og innovative betonkonstruktioner. Forskning indenfor dette område inkluderer også vurdering af den strukturelle sikkerhed i eksisterende konstruktioner.

Urban Resilience adresserer årsager og virkninger af klimaforandringer i byer, og fokuserer på modstandsdygtig omstilling af bymiljøer (urban resilient transition). Dette fokus inkluderer tilpasning til, og afbødning af, klimaforandringer - og hvordan risici for klima-, miljø- og menneskeskabte katastrofer kan formindskes.

Sidst opdateret: 02.03.2021