Skip to main content
DA / EN

UNESCO Chair for Urban Resilience (SDU.Resilience)

 

Forskningsgruppen UNESCO Chair on Urban Resilience (SDU.Resilience) er en del af sektionen Civil and Architectural Engineering under Institut for Innovation og Teknologi på Syddansk Universitet. SDU.Resilience udvikler transdisciplinær forskning, uddannelse og vidensformidlingsaktiviteter indenfor urban resilience, både i Danmark og på internationalt plan. 

Aktiviteterne i SDU.Resilience fokuserer på urban resilient transition og forandring, hvor der systematisk integreres disaster risk reduction, udvikling og klimaforandringer, både afværgeforanstaltninger og tilpasning, i bymæssig bebyggelse. Aktiviteterne i SDU.Resilience bidrager til implementering af FN’s mål for bæredygtig udvikling, Paris-aftalen, New Urban Agenda og Sendai Action Framework for Risk Reduction .

SDU.Resilience  sigter mod at udvikle forskning, der kan informere nationale og internationale politiske beslutningstagere og understøtte vidensbaseret  byplanlægning og design, til brug for lokal handling, både i det globale Nord og Syd.

 

Sidst opdateret: 05.10.2023