Skip to main content

Nanofotonik

Plasmonbaseret nanofotonik er undersøgelsen af interaktionen mellem nanometerskala metalliske objekter med lys. Eksempelvis kan lyset absorberes stærkt og spredes af små metalliske genstande (af størrelse meget mindre end lysets bølgelængde), hvis indfaldsbølgelængden eller objektets størrelse og form vælges korrekt - en effekt kaldet lokaliseret plasmon-polaritonresonans. Et andet område i denne undersøgelse er styringen af den elektromagnetiske excitation langs den metalliske- dielektriske grænseflade, når fotonen kobles til oscillationerne af frie elektroner i metallet, kaldet overflade plasmon polaritoner (SPPer). Fordelene ved SPP-bølgeledere sammenlignet med dielektriske fotoniske bølgeledere er stærk feltindeslutning og lokalisering nær metaloverfladen, som kan anvendes til tæt pakning af optiske komponenter, sensing, aktive termiske komponenter mv.

Ved SDU SDU Nano Optik studerer vi egenskaberne ved plasmoniske bølgeledere og deres anvendelser. For eksempel demonstrerede vi nanofokusering af den elektromagnetiske stråling i små hot spots ved hjælp af gradvis koniske plasmoniske bølgeledere. Vi undersøger også stærke feltforstærkninger skabt af plasmoniske nanostrukturer, som kan finde øjeblikkelig anvendelse i sensorer.

Mads Clausen Instituttet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230

Sidst opdateret: 29.03.2023