Skip to main content

Om SDU Nanooptik

Nanooptik åbner op for spændende fremtidsperspektiver.

Nanooptik åbner op for spændende fremtidsperspektiver og kan bruges inden for en lang række teknologier såsom mobiltelefoner, computere, kanalmodtagelse og internettet.

I Nanooptik-enheden forsker vi primært inden for feltet plasmonik, hvor man kombinerer optik og elektronik.

Forskningsemner og -projekter

Vores primære forskningsemner beskæftiger sig med teoretiske og eksperimentelle undersøgelser af lys-stof-vekselvirkninger på nanoskala, herunder stærkt forbedrede og ekstremt begrænsede elektromagnetiske tilstande understøttet af plasmoniske nanostrukturer, lineære og ikke-lineære elektromagnetiske fænomener til lysmodulation og detektion med ultrakompakte nanofotoniske komponenter, dynamiske og multifunktionelle optiske metaoverflader til styring af strålingsflow og fuldstændig kontrol over bølgefronter og polariseringer, effektiv kobling af kvanteemittere til nanostrukturer for at forstærke og kanalisere spontan emission og til metaoverflader til styring af enkelt-foton emission.

Den nuværende portefølje af projekter omfatter

VILLUM Young Investigator-projektet af Fei Ding
Kvantemetaoverflader: En ny platform til generering og manipulation af enkeltfotoner

Flere VILLUM Experiment-projekter:

Generering af uskelnelige enkeltfotoner ved rumtemperatur af Shailesh Kumar

Skabe en enkelt foton, der er i stand til at detektere et enkelt molekyle af Volodymir Zenin

Justerbare hvirvellasere styret af dynamiske metaoverflader af Chao Meng

Øvrige projekter:

Inge Lehmann DFF-Forskningsprojekt af Fei Ding
Electrically-driven tunable phase-change metasurfaces

Marie S.-Curie Individual Fellowship af Yinhui Kan
Avancerede enkeltfotonkilder fra hybride plasmon-emitter-koblede metaoverflader (PhotonMeta)

Carlsbergfondets Reintegration Fellowship af Christian Frydendahl
2D-materiale lyskilder til plasmoniske bølgelederes (2D-PLAWAVE)

Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) netværksprojekt af Sergey I. Bozhevolnyi
Metasurface-Decorated Silicon Photonics for Quantum Applications

EU ATTRACT fase 2 forskningsprojekt af Sergey I. Bozhevolnyi
Adaptive METAmaterials for Smart Standalone Histopathology with Polarized Light (META-HILIGHT)

Kontakt

Mads Clausen Instituttet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230

Sidst opdateret: 31.08.2023