Skip to main content

Uddannelser inden for Kemi og Farmaci

Uddannelserne i Kemi og Farmaci er bygget op om et bredt fundament, der giver dig mulighed for at gå i mange retninger i din uddannelse. Uddannelserne er både fokuserede og har en stor grad af valgfrihed.

Vores uddannelser er opbygget med en bachelor, der varer tre år, som efterfølges af den to år lange kandidatuddannelse. Som du kan se af nedenstående oversigt, er der altid mindst to retninger, du kan gå i, når du går fra bachelor til kandidat. Du vil på kandidaten stifte bekendtskab med grundforskning og opleve, hvordan vi på instituttet sætter grundforskningen i perspektiv af de store globale udfordringer, fra grundforskning til Verdensmål.

Farmaci

 • Tilrettelagt i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), og
 • Bachelor-delen foregår på vores institut.
 • Muligheder for kandidater:
 • Klinisk Farmaci, der har hovedvægt på SUND
 • Teknologisk Farmaci, der har hovedvægt på FKF
 • Medicinalkemi på FKF.
 • Se oplæg om uddannelsen fra Åbent hus 2021:

Kemi

 • Profiler inden for Kemi på bacheloren:
  • Medicinalkemi. Fokus på at erhverve kompetencer, som er efterspurgte i lægemiddelindustrien.
  • Kemi. Fokus på at erhverve de kompetencer, som efterspørges i det moderne samfund med fokus på bæredygtig udvikling.
  • Kemi + andet fag. Beslutning for det andet fag tages i slutningen af andet år. En kombination af to fag er attraktivt i erhvervslivet.
 • Muligheder for kandidater:
  • Medicinalkemi(Bach. i Medicinalkemi, Kemi og Kemi + andet fag). På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi kommer du til at beskæftige dig med udvikling og brug af lægemidler. Her har vi et unikt miljø på FKF, fordi vi kan hente elementer ind fra den farmaceutiske faggren.
  • Kemi (Bach. i Medicinalkemi, Kemi og Kemi + andet fag). På kandidatuddannelsen i Kemi kan du vælge at dykke ned i de andre spændende grene af kemien og skrive speciale indenfor den gren, som fanger dig mest.
  • Kemi + andet fag (Bach. i Kemi + andet fag). En kandidatuddannelse i Kemi + et andet fag giver dig blandt meget andet undervisningskompetence i begge fag og er attraktiv i erhvervslivet.
 • Se oplæg om uddannelsen fra Åbent hus 2021

Miljøkemi og Forvaltning

 • 1-årig akademisk overbygning.
 • Denne uddannelse kan man starte på både fra en bacheloruddannelse og efter en endt kandidatuddannelse.
 • Uddannelsen er en såkaldt Verdensmålsuddannelse, og den sætter kompetencer i spil fra både Kemi, Biologi, Jura inden for miljøret og inden for projektledelse.
 • Denne uddannelse kan også ses som en stærk efteruddannelse i krydsfeltet mellem miljøkemi og projektledelse.

Du kan læse meget mere om de enkelte uddannelser ved at vælge den pågældende kasse herunder. Der er også flere informationer at hente i vores Uddannelsesmagasin for Kemi og i dette webinar om Kemi som uddannelsesvalg, der blev sendt på Facebook d. 12. maj 2020:

 


Bachelor

3-årig basisuddannelse

Kandidat

2-årig overbygning

Akademisk overbygning

1-årig uddannelse

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 10.05.2021