Uddannelser inden for Kemi og Farmaci

Uddannelserne i Kemi og Farmaci er bygget op om et bredt fundament, der lægger op til en stor valgfrihed undervejs i din uddannelse. Det betyder, at du ikke er bundet til en enkelt retning, men at du kan tilpasse din uddannelse efter dine ønsker og de valg, du tager undervejs.

Vores uddannelser er opbygget omkring en bachelor, der varer tre år. Derefter specialiserer man sig på den to år lange kandidatuddannelse. Som du kan se af nedenstående figur, er der mindst to retninger, du kan gå i, når du går fra bachelor til kandidat;

Uddannelsen i Farmaci er tilrettelagt i samarbejde med Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND), men bachelor-delen varetages af vores institut på det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT). En bachelor i Farmaci kan lede til en kandidatgrad i Klinisk Farmaci, der har hovedvægt på SUND; Teknologisk Farmaci, der har hovedvægt på NAT; og endelig kan man vælge at specialisere sig i Medicinalkemi på FKF.

Under bacheloruddannelsen i Kemi beslutter man først i løbet af andet år, om man ønsker at have et andet fag end Kemi med i rygsækken. Her holder vi igen mulighederne åbne, og du får lov at prøve faget godt af, inden du vælger hvilken retning, der passer dig. Bacheloren i ren kemi giver bl.a. adgang til en overbygning i Medicinalkemi, hvor du kommer til at beskæftige dig med udvikling og brug af lægemidler. Her har vi et unikt miljø, fordi vi kan hente elementer ind fra den farmaceutiske faggren. Alternativt kan du vælge at dykke ned i en af de andre spændende grene af kemien og skrive speciale indenfor den. Vi er bl.a. ved at udvikle en specialisering indenfor kemi, der er funderet på Verdensmålene. Hvis du ønsker at supplere kemien med viden fra en af de andre faggrene på SDU i et sidefag, kan du også fortsætte denne vej på kandidaten.

Du kan læse meget mere om de enkelte uddannelser ved at vælge den pågældende kasse herunder. Der er også flere informationer at hente i vores Uddannelsesmagasin for Kemi og i dette webinar om Kemi som uddannelsesvalg, der blev sendt på Facebook d. 12. maj 2020:

 

Bachelor

Kandidat