Skip to main content
DA / EN

Uddannelser inden for Kemi og Farmaci

Dette er en kort introduktion til de uddannelser, der varetages af denne sektion på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF). Uddannelserne i Farmaci og Kemi er bygget op om et bredt fundament, der giver mulighed for at specialisere sig på mange måder. Uddannelserne er både fokuserede og har en stor grad af valgfrihed.

Vores uddannelser er opbygget med en bachelor, der varer tre år, som efterfølges af den to år lange kandidatuddannelse. Der er altid mindst to mulighder, når den studerende går fra bachelor til kandidat. På kandidaten vil den studerende stifte bekendtskab med grundforskning og opleve, hvordan vi på instituttet sætter grundforskningen i perspektiv af de store globale udfordringer, fra grundforskning til Verdensmål.

Farmaci

 • Tilrettelagt i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
 • Bachelor-delen foregår på vores institut.
 • Muligheder for kandidater:
 • Klinisk Farmaci, der har hovedvægt på SUND
 • Teknologisk Farmaci, der har hovedvægt på FKF
 • Medicinalkemi på FKF.

Kemi

 • Profiler inden for Kemi på bacheloren:
  • Medicinalkemi. Fokus på at erhverve kompetencer, som er efterspurgte i lægemiddelindustrien.
  • Kemi. Fokus på at erhverve de kompetencer, som efterspørges i det moderne samfund med fokus på bæredygtig udvikling.
  • Kemi + andet fag. Beslutning for det andet fag tages i slutningen af andet år. En kombination af to fag er attraktivt i erhvervslivet.
 • Muligheder for kandidater:
  • Medicinalkemi(Bach. i Medicinalkemi, Kemi og Kemi + andet fag). På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi vil de studerende beskæftige sig med udvikling og brug af lægemidler. Her har vi et unikt miljø på FKF, fordi vi kan hente elementer ind fra den farmaceutiske faggren.
  • Kemi (Bach. i Medicinalkemi, Kemi og Kemi + andet fag). På kandidatuddannelsen i Kemi kan de studerende vælge at dykke ned i en af de spændende grene af kemien og skrive speciale indenfor deres primære interesse.
  • Kemi med profil i Miljøkemi (Bach. i Kemi og Kemi + andet fag). Denne profil sætter kompetencer i spil fra både Kemi, Biologi og Jura, og er en stærk specialisering i krydsfeltet mellem miljøkemi og jura.
  • Kemi + andet fag (Bach. i Kemi + andet fag). En kandidatuddannelse i Kemi + et andet fag giver de studerende blandt meget andet undervisningskompetence i begge fag og er attraktiv i erhvervslivet.

Den aktuelle studieordning og meget mere for de enkelte uddannelser kan findes ved at vælge den pågældende kasse herunder.

Bachelor

3-årig basisuddannelse

Kandidat

2-årig overbygning

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 05.04.2024