Skip to main content
DA / EN

Organisk Kemi

Organisk Kemi er en hjørnesten i forskningen på instituttet. Vi arbejder både med udvikling af nye syntesemetoder til at fremstille hidtil ukendte molekyler, men vi arbejder også meget målrettet med at fremstille molekyler til helt veldefinerede formål. Vores forskere arbejder for eksempel med:

  • Molekylære maskiner
  • Modifikationer af DNA for at skabe nye lægemidler
  • Udvikling af nye organiske solceller
  • Udvikling af nye katalysatorer til industrien.

Undervejs benytter vi os af forskellige karakteriseringsmetoder til at bekræfte og analysere de nye molekyler. Herunder er teknikker som NMR, massespektrometri og infrarød (IR) spektroskopi centrale analysemetoder.

Et grundlæggende element for vores forskningsområde er en forståelse af molekylernes struktur og interaktioner med andre relevante molekyler (f.eks. enzymer, DNA eller polymere). Computerberegninger hjælper os med at forudse og senere bekræfte vores indledende formodninger. Herefter benytter vi eksperimentelle målinger som absorption spektroskopi og kalorimetri til at undersøge forskellige effekter eller vi laver biologiske afprøvninger af de nye molekyler.

Der er vores erklærede mål at øge vores viden indenfor organiske molekyler og derved hjælpe samfundet med udviklingen af effektive løsninger til industrien og sundhedsvæsnet.

 

Forskere indenfor dette område ->

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 08.07.2022