Skip to main content
DA / EN

Lægemiddeltransportører

Vi arbejder med at identificere hvilke lægemiddelstoffer, der interagerer med transportproteiner i cellens forskellige membraner.

Indenfor transportproteiner er især to grupper relevante i farmaceutisk sammenhæng:

  • Solute Carriers er transportproteiner, som bevæger stoffer ind og ud af cellen baseret på gradienternes retning
  • ABC-transportører transporterer stof over en membran under forbrug af cellulært ATP.

Både SLC’erer og ABC’ere kan påvirke, hvordan et lægemiddelstof bliver absorberet f.eks. fra tarmen, men også hvordan et stof kommer ind i hjernen, nyrerne eller leveren.

Vores forskningsområde handler derfor om at finde ud af hvilke lægemiddelstoffer, der bevæger sig over membraner via transportproteinerne, og hvad det betyder for anvendelsen af stoffet i situationer, hvor en patient også kan tænkes at få andre lægemidler.

Vores undersøgelser tager primært udgangspunkt i cellemodeller, som kan dyrkes i et cellelaboratorium. Vi har en lang række cellemodeller af human eller animal oprindelse, som er isoleret fra forskellige væv. Det gør det muligt at undersøge, hvordan transportproteiner bidrager til stoftransport i forskellige væv, men også hvilke transportproteiner, der er udtrykt, og hvordan de ændrer deres mængde i forskellige situationer – dette gøres ved avanceret analytisk-kemiske metoder.

Baseret på mekaniske undersøgelser af lægemiddelstof-transportprotein interaktioner arbejde vi på at forstå, hvordan vi kan udvikle farmaceutiske formuleringer til at forbedre biotilgængelighed, drug delivery til infektioner og cancer og forstå drug-drug interaktioner, som skyldes lægemiddelstoftransportører.

Uddannelsen af kandidater indenfor Teknologisk Farmaci er i tråd med forskeningen indenfor dette område.

Forskere indenfor dette område -> 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 08.07.2022